Illustrasjon av slakteri. Foto: Cermaq.
Illustrasjon av slakteri. Foto: Cermaq.

Cermaq har inngått avtale med Viking Innovation AS om salg av slakteriet i Alsvåg

Cermaq Norway har inngått avtale med Viking Innovation AS om salg av alle aksjene i Cermaq Alsvåg AS. Salget innebærer fortsatt drift ved slakteriet. 

Publisert

- Vi er svært glade for at vi har fått på plass en avtale og kommet i mål med et salg», sier Snorre Jonassen, regiondirektør i Cermaq Norway i en pressemelding.

- Det har vært en lang salgsprosess, men for oss har det vært viktig å sikre arbeidsplasser og fortsatt drift ved slakteriet. Nå har vi fått på plass en avtale som innebærer at det blir fortsatt drift ved slakteriet i Alsvåg, og det er vi svært fornøyde med, sier Jonassen.

Det er selskapene Reinholdtsen Holding AS, SCO Invest Tromsø AS og Viking Group as som står som eiere av Viking Innovation AS.
- Det har vært en krevende, men god prosess. Det har tatt tid for å ivareta alle sine interesser, sier Andre Reinholdtsen, eier av Myre Havbruk as, og primus motor i gruppen som nå overtar slakteriet i Alsvåg. 

- Grupperingen bak Viking Innovation ønsker å gi ny giv til bygda Alsvåg, der vi ser at vi kan være en del av det store clusteret innenfor sjømat som er i Øksnes. Gruppen er integrert i alt fra fiske til salg til konsument. 
Dette ser vi som nødvendig for å lykkes ute i det store sjømatmarkedet, sier Reinholdtsen.
Viking Innovation AS overtar slakteriet 27. april. Selskapet jobber med oppstart tidlig i mai, og skal etter planen slakte laks for Cermaq i mai og juni.

Informasjon om personene bak Viking Innovation:

  • Andre Reinholdtsen, eier av Myre Havbruk as, fisker, og levendelagring.
  • Stig Collin Jenssen, eier av SG Trans as, levendefisk-transport med bil. 
  • Stein Inge Larsen, eier av Skipavika Næringspark as, investor og finans. 
  • Erling Ostnes, CEO i Viking Delights as, som jobber på salg i Europa og Asia.
  • Andre Skarbø, eier av Platina Seafood AS, som har ledende markedsadgang på laks, ørret og hvitfisk i USA og Asia.