Slik skal man samle slam fra verdens største lukkede anlegg i sjø

American Aquafarms velger Hyperthermics til det de mener er verdens største lukkede oppdrettsanlegg til sjøs.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen gjelder design av et slambehandlingsanlegg som skal skape energi av slammet fra det de kaller verdens største lukkede oppdrettsanlegg til sjøs i Maine, USA.

Det lukkede anlegget for lakseoppdrett blir helt utslippsfritt. Slammet fra totalt 36 000 tonn laks per år, skal separeres i renseanlegg ved merdene og transporteres med lektere til land. På land vil Hyperthermics sin unike teknologi forvandle slammet, sammen med slam fra smoltanlegget, til verdifull og bærekraftig energi.

I tillegg til energi, vil Hyperthermics-anlegget produsere en næringsrik gjødsel som et biprodukt.

- Vi har hatt gode diskusjoner med American Aquafarms over tid, sier Stig Amdam, salgssjef i Hyperthermics AS.

- Jeg er veldig imponert over visjonen deres for bærekraftig lakseoppdrett, og gledelig nok med stor interesse for vår teknologi. Vi tror at dette vil være et vesentlig bidrag til grønnere havbruk. For oss er denne avtalen viktig. Oppdrettsnæringen tar store skritt i den grønne retningen i flere og flere land, og prosjektet vil være et viktig utstillingsvindu på et for oss nytt kontinent.

Konsernsjef Mikael Rønes i American Aquafarms er fornøyd med avtalen. -Siden vi har som mål å produsere den mest bærekraftige laksen til sjøs, er utnyttelse av slammet fra merdene viktig. Sammen med utslippsfri oppdrett til sjøs, bidrar denne utnyttelsen av slammet til mer bærekraft også i smoltproduksjonen og prosessanlegget på land.

American Aquafarms jobber nå med å få godkjenningene som trengs for å kunne realisere prosjektet.