Andfjord Salmon har avsluttet testing av det første bassenget. Foto: Andfjord Salmon

Andfjord Salmon: God fremdrift på bassengtesting

Andfjord Salmon har sluttført det omfattende testprogrammet av bassengfunksjoner på selskapets første basseng. Neste steg er testing av den laminære vannstrømmen som er selve hjertet i gjennomstrømningsteknologien til selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en børsmelding fredag.

- Testprosessen har gitt oss svarene vi ønsket oss. Nå forbereder vi et testprogram av den laminære vannstrømmen. Vi går altså inn i en svært spennende periode for Andfjord Salmon, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.  

Last ned eller les hele deres Q3 presentasjon

Innløpsrør og basseng komplett

I løpet av de seneste månedene har Andfjord Salmon gjennomført ferdigstillingsaktiviteter som installasjon av vannmålingssystem, strømsettere, sensorer og siste del av vanninntaksfilteret.  

Den ytre delen av innløpsrøret har også blitt installert, noe som betyr at Andfjord Salmon kan hente sjøvann under havnivået der lus og alger lever.  

De seneste ukene har første basseng samt innløps- og utløpsrøret gjennomgått omfattende funksjonstesting. Formålet har vært å teste bassengfunksjonene med sjøvann, samt teste utstyrskomponenter som strømsettere, sensorer og rensesystemet til utløpsvannet.

- Resultatet av de tekniske testene har vært konsistente og gode, skriver selskapet i børsmeldingen.

Test av laminær vannstrøm 

Testingen av den laminære vannstrømmen, som er hjertet i gjennomstrømningsteknologien til Andfjord Salmon, er neste steg for det første bassenget på Kvalnes. Forberedelsene er allerede i gang, og testing vil pågå de neste par månedene.  

- Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm reduserer energiforbruk og tilhørende kostnader betydelig ettersom man ikke trenger å løfte, rense eller varme opp vannet. Rett og slett fordi sjøvannet er rent og holder perfekt temperatur siden det hentes direkte fra den nærliggende Andfjorden.  

Kvalnes fase 2

I tillegg til arbeid på det første bassenget (Fase 1) har Andfjord Salmon i tredje kvartal også gjennomført ytterligere grunnarbeid for de neste bassengene på Kvalnes. Fase 1 og 2 representerer et samlet produksjonsvolum på rundt 12 600 tonn HOG. Videre har en nylig tomtekjøpsavtale muliggjort 50 prosent økning i produksjonsvolumet på Kvalnes, til 19 000 tonn HOG ved full produksjon (Fase 3).  

I løpet av tredje kvartal har Andfjord Salmon forberedt Fase 2-området for ytterligere grunnasrbeid med gjennomføring av prøverborring i fjellgrunnen.

Ingen driftsinntekter ennå

Andfjord Salmon utvikler nå sitt første landbaserte oppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke har driftsinntekter.  

Selskapet hadde et driftsresultat på -11,4 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenliknet med -4,2 millioner kroner i samme kvartal i fjor.  

I tredje kvartal utstedte enkelte av Andfjord Salmons største aksjonærer et usikret aksjonærlån til selskapet på 50 millioner kroner og med gunstige vilkår (3% rente og to års løpetid). Lånet sikrer finansiering av den utvidede testperioden av det første bassenget og gjennomstrømningsteknologien, som forberedelser til neste års smoltutsett.  

Ved utgangen av september 2021 hadde Andfjord 36,4 millioner kroner i kontanter eller kontantekvivalenter. Dette beløpet inkluderer ikke 25 millioner kroner som ennå ikke er benyttet av det ovennevnte aksjonærlånet, eller en trekkfasilitet på 20 millioner. Beløpet inkluderer heller ikke 11 millioner i tilgjengelige tilskudd.