Andfjord Salmon forteller at byggingen på det første bassenget på Kvalnes er fullført, og at bassenget er i ferd med å bli fylt med vann. Foto: Andfjord Salmon

Andfjord Salmon har fullført byggingen av første basseng

- Framgangen har vært god gjennom andre kvartal og inn i tredje kvartal, og vi er i rute med vår nåværende plan, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i en kvartalsmelding.

Publisert Sist oppdatert

I kvartalsmeldingen forteller de at byggingen på det første bassenget på Kvalnes er fullført, og at bassenget er i ferd med å bli fylt med vann.

- Bare mindre installasjonsarbeider, som må utføres etter at bassenget er fylt med vann, gjenstår, heter det i meldingen.

I løpet av sommeren har Andfjord Salmon reparert skadene på det ytre forbindelsesleddet til vanninnløpsrøret til det første bassenget. Denne uken ble den andre delen av innløpsrørledningen installert.

- Installasjonen av den siste delen, vanninntaksfilterseksjonen, pågår og vil bli fullført om kort tid, noe som muliggjør full funksjonalitetstesting av gjennomstrømningsteknologien.

50 millioner aksjonærlån

For å sikre finansiering for den forlengede testperioden for det første bassenget samt å teste den patenterte løsningen for gjennomstrømning som forberedelse til smoltutsett neste år, har Andfjord Salmon blitt enige med noen av sine største aksjonærer om vilkårene for et 50 millioner kroner usikret aksjonærlån på 3 % rente per år og to års løpetid.

- Vi setter stor pris på støtten fra våre aksjonærer, som er veldig ambisiøse på våre vegne og ivrige etter å bevise fordelene med vår gjennomstrømningsteknologi. Dette gjenspeiler de gunstige lånevilkårene de har tilbudt. Vi ser frem til å starte testen snart, sier CEO i selskapet, Martin Rasmussen.

Kvalnes fase 3

I tillegg til det første bassenget (fase 1) og grunnarbeidet for de neste seks bassengene på Kvalnes (fase 2) - som representerer et totalt produksjonsvolum på 12 600 tonn HOG - introduserte Andfjord Salmon en utvidelsesplan (fase 3) på Kvalnes i andre kvartal 2021.

En tomtekjøpsavtale som muliggjør en utvidelse av 50 prosent volum er nå signert.

- Ved full produksjon øker produksjonsvolumet i fase 3 fra 12 600 til 19 000 tonn HOG til en potensiell årlig EBIT -økning fra cirka 350 millioner kroner til 500 millioner kroner, heter det.

- Ved å starte Kvalnes fase 3 -utvidelsen tidligere enn opprinnelig planlagt, kan Andfjord Salmon dra fordel av lavere byggekostnader og forbedrede stordriftsfordeler tidligere enn planlagt og redusere biologisk risiko under fase 1 og 2 på Kvalnes, skriver de videre.

Det påpekes at fase 3 -utvidelsen er underlagt nødvendig finansiering. Tidlig oppstart av fase 3 på Kvalnes vil bli finansiert av gjeldsfinansiering.

- Når det gjelder å maksimere det langsiktige inntektspotensialet på Kvalnes, mener vi oppstarten av Kvalnes fase 3 er et smart trekk. Vi jobber med å sikre finansiering for utvidelsen og dialogen med långivere er positiv, legger CEO Martin Rasmussen til.

Q2 delårsresultat

Andfjord Salmon utvikler for tiden sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke genererer inntekter.

Selskapet hadde et driftsunderskudd på 7,0 millioner kroner i andre kvartal 2021 mot et tap på 5 millioner kroner i samme kvartal året før.

30. juni 2021 hadde Andfjord Salmon kontanter eller kontantekvivalenter på 61,9 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke 20 millioner kroner ubenyttet kredittfasilitet, eller 15 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd, eller 50 millioner kroner aksjonærlån som nylig er gitt til Andfjord Salmon.