Illustrasjonsfoto av smolt.

Andfjord Salmon AS setter ut første smolt våren 2021

For å sikre best mulig levevilkår, har Andfjord Salmon AS besluttet å sette ut første smolten i bassenget våren 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det første bassenget vil være klart for produksjon i løpet av høsten 2020. Ytterligere pandemitiltak med obligatorisk karantene for utenlandske ansatte og redusert kapasitet hos underleverandører, har skapt usikkerhet med tanke på den opprinnelige fremdriftsplanen. Selskapet ønsker å sikre best mulig biologi, og har derfor besluttet at smolten skal settes ut våren 2021, melder selskapet i en pressemelding. 
- Forskyvningen i tid får helt ubetydelige økonomiske konsekvenser for selskapet. Vi kunne fortsatt holdt fast på smoltutsett i løpet av høsten 2020, men vi ønsker å gi laksen vår de aller beste levevilkår. I tillegg vil vi prioritere tilstrekkelig tid til testing av det ferdige anlegget. Vår helhetsvurdering er derfor at utsett av smolt våren 2021 er mest fordelaktig for selskapet. Laksens levevilkår er vår høyeste prioritet. På den andre siden har vi som tidligere meldt framskyndet planene for driftsbygningen, samt utviklingen av fase to på Kvalnes og fase tre på Fiskenes og Breivik, sier administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen.

CEO i Andfjord Salmon AS, Martin Rasmussen. Foto: Andfjord Salmon.

Etter full utbygging av de elleve første bassengene på Kvalnes, med dypvannsinntak av temperert vann fra 160 meters dyp, kan Andfjord Salmon AS sette ut smolt hele året. Nå i første fase mener selskapet at det ville også vært praktisk mulig med utsett av smolt på senhøsten 2020, men vintertemperaturene som inntaket på 30 meters dyp gir, er ikke det mest optimale for smolten. Optimale levevilkår for laksen ligger til grunn for alle beslutninger i selskapet.
Andfjord Salmon AS har som tidligere meldt, fremskyndet prosessen med bygging av driftsbygning på Kvalnes, samt planene for fase to på Kvalnes, og fase tre på lokalitetene Fiskenes og Breivik. Totalt har selskapet ambisjoner om å søke om konsesjon for produksjon av 70.000 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse).
Selskapet har planer om å bygge verdens største og mest miljøvennlige gjennomstrømmingsanlegg. Vannet hentes opp fra 30 og 160 meters dyp i Andfjorden. Metoden eliminerer utfordringer knyttet til lakselus, farlige alger og rømninger. Bassengene ligger under havnivået og fyller seg dermed med friskt og oksygenrikt sjøvann med en hastighet på 15-17 ganger i døgnet. Andfjord Salmon har tatt patent på den unike og bærekraftige metoden, som har en estimert Opex (operating expenses) NOK 34 per kilo.