CEO i Grieg Seafood, Andreas Kvarme

Som høykostnadsprodusent har vi mye å gå på!

- Grieg har lenge vært en høykostandsprodusent. Vi ha mye å gå på og mens næringen ellers sliter med vekst, har vi kapasitet til å produsere mye mer. Adm dir i Grieg Seafood, Andreas Kvarme, fortalte under NASF hvordan de har tenkt å gjøre det.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han kunne fortelle om et heller magert år finansielt i 2015.

Selskapet endte på en EBIT per kg på 0,73 kr mot 5,30 kr i 2014. Slutten av året innebar imidlertid en lysning da EBIT/kg hadde steget til 2,82 i Q4.

- Det gikk greit i Q4 i Norge og i British Columbia, mens det på Shetland ble en katastrofe, sa han.

- Men som høykostprodusent har vi også muligheter. Mens næringen ellers sliter med vekst, kan vi klare å produsere 36-40 % mer. Men da må vi ned på produksjonskostandene til de andre selskapene i bransjen, helst litt lavere.

Selskapet produserte ca 65,4 tusen tonn i 2015. Kvarme tror man skal klare 70 tusen tonn i år.

- Noe av det vi skal gjøre er å forbedre oss kraftig på Shetland. Der må vi redusere risiko for algeoppblomstringer og påfølgende dødelighet.

Tiltakene

Et av tiltakene er å redusere produksjonssyklusen i sjø fra 24 til 18 måneder.

Man skal også øke den gjennomsnittlige smoltstørrelsen med 50 %.

- Og vi skal ha utsett hver kvartal, sa han.

Videre har man investert i en del utsyr for å måle alger og har alliert seg med laboratoriekapasitet hos blåskjelldyrkerne i området.

- Vi har også investert i utstyr som under en oppblomstring kan blåse luft inn i merdene for å presse algene ut, sa han.

Han fortalte også om en betydelig oppbygging av rognskjeskproduksjon.

- Fra juni av vil vårt nye anlegg på Shetland få en produksjonskapasitet på 400-500 tusen rognkjeks, og dermed dekker vi hale vårt behov selv, sier han.

De vil dessuten redusere antall merder med 30 prosent.

- Vi stenger ned midlertidig de dårligste lokalitetene og redusere dem fra 26 til 18. Det sparer vi også en del folk med, sa han.

10 prosent i året

Sammen med andre tiltak i selskapet er måler å øke produksjonsvolumene med 10 prosent i året frem til og med 2019.

- Mest vekst i volum vil skje i Norge. Vi har akkurat implementert en av våre fire nye grønne konsesjoner i Finnmark, og i august skal alle de te andre også være på plass, sa han.