Ann-Helen Vedal Westerberg er ny sjef i Aquaculture Innovation. Foto: privat.
Ann-Helen Vedal Westerberg er ny sjef i Aquaculture Innovation. Foto: privat.

Ny leder i Aquaculture Innovation - rigger seg for vekst

Aquaculture Innovation har ansatt Ann-Helen Vedal Westerberg som administrasjonssjef for selskapet. Hun kommer fra stillingen som HR- og kvalitetsleder i AKVA Group Land Based Norway og har siden 10. mai vært konstituert administrerende direktør i selskapet.

Publisert

Brønnøybedriften Aquaculture Innovation har ansatt Ann-Helen Vedal Westerberg som administrasjonssjef for selskapet, melder selskapet i en pressemelding. 

- Ann-Helen har kompetansen og erfaringen vi trenger for videre vekst. Hun vil bli en viktig ressurs for å bygge en robust og fremoverlent organisasjon i vekst. Vi gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet sammen med henne, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation.

Vedal Westerberg har bakgrunn fra både privat næringsliv, forvaltning og personalledelse. Hun er tidligere rådmann i Sømna og hatt en rekke etatslederstillinger i samme kommune.  

Aquaculture Innovation satser videre

Aquaculture Innovation har store ambisjoner, og jobber med å utvikle organisasjonen videre.

En av de største satsingene fremover er å etablere det landbaserte anlegget Helgeland Miljøfisk på Toft utenfor Brønnøysund. Planene skal nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter at Statsforvalteren fremmet innsigelse mot planene like før reguleringsplanen ble vedtatt i Brønnøy kommune. Selskapet er også i gang med å teste ut tekniske løsninger i en pilot sammen med Bulandet Miljøfisk i Askvoll kommune.

Selskapet har også planer i Vevelstad kommune, hvor de nå er i startfasen av å få regulert en tomt på 110 dekar for et større settefiskanlegg.

- Jeg ser frem til å bli en del av dette laget fra 1. september. Aquaculture Innovation har store planer og våger å tenke nytt om havbruksnæringen i Norge. Det er imponerende å se hvordan selskapet har bygget opp en solid kompetanse innen forskning, utvikling og landbasert oppdrett, og jeg har stor tro på at man vil lykkes med å få på plass ny havbruksindustri på Toft. Sammen med Campus Blå Norsk Havbrukssenter er dette et helt unikt kompetansemiljø i norsk sammenheng, sier Ann-Helen Vedal Westerberg.

Planleggingen av folkehøgskolen fortsetter

Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter dekker hele kompetansekjeden innen akvakultur; fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning (fagbrev i akvakultur og fiske og fangst) og høyere yrkesrettet utdanning (fagskolestudier). Også Campus Blå jobber med å utvide tilbudet, blant annet gjennom å etablere en folkehøgskole på Toft. Nylig ble det kjent at folkehøgskolen ikke får oppstartsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi har store ambisjoner for utdanningstilbudet på Toft, og jobber videre for å realisere planene om en folkehøgskole her. Vi vet at dette er et tilbud ungdommen ønsker seg, og som kan gi store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Vi gir oss ikke før vi er inne på statsbudsjettet, sier daglig leder Liv Bentzen.