BioMar og Anteo samarbeider om nytt system for tracking av fôrleveranser

BioMar og Anteo skal sammen utvikler en digital løsning som styrker kommunikasjonen med kundene med tanke på for eksempel leveringstidspunkt. - For hver fôrlevering vil kundene holdes oppdatert på når fôret ankommer, skriver Biomar i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tracking av fôrleveranser gir økt innsikt

Anteo er et teknologiselskap med opphav fra Rørvik, men som også har kontorer i Trondheim og Bergen. De utvikler og drifter nettbaserte sanntidssystem for planlegging, beslutningsstøtte, rapportering og varsling. Anteo presenterer sine løsninger blant annet i et «live» kartverktøy, der informasjon fra integrasjoner med sensorrik og PLC/automasjon på sjøbaserte ressurser sammenstilles på en hensiktsmessig måte. Anteo samarbeider tett med ledende industrimiljøer i utviklingen av nye og innovative systemer basert på bruk av Big Data og AI (Artificial intelligence) og har nå inngått et spennende samarbeid med BioMar Norge.

- For BioMar var det viktig i valg av leverandør at vi utvikler en digital løsning som styrker vår kommunikasjon med kundene med tanke på for eksempel leveringstidspunkt. Med Anteos løsning vil BioMars kunder få tilgang til en kommunikasjonsplattform som gir nettopp dette, en tettere oppfølging av fôrleveransen, sier Hans Halle-Knutzen.
- For hver fôrlevering vil kundene holdes oppdatert på når BioMar ankommer. Dette systemet vil holde kundene oppdatert om ankomsttidspunkt og varsles direkte hvis vær eller annet uforutsett medfører endring i planen, sier Svein Vegard Volden i Anteo.

Global aktør satser lokalt
Vi opplever det som en stor anerkjennelse at en global aktør velger å inngå samarbeid rundt et så stort prosjekt med oss i Anteo. BioMar er en fremoverlent bedrift som ønsker å ligge i forkant av utvikling. Det passer godt med vår visjon om å tilby innovative digitale løsninger som møter morgendagens utfordringer. Vi ser fram til et utviklingsløp sammen med BioMar der vi sammen kan ta havbruksbransjen et steg videre, sier Svein Vegard Volden i Anteo.
Når kan BioMars kunder bruke løsningen?

- Samarbeidet er å anse som et større prosjekt inndelt i flere faser, men BioMars kunder vil allerede i løpet av sommeren dra nytte av løsninger dette samarbeidet innebærer, avslutter Hans Halle Knutzen.