Daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport AS (til venstre) og prosjektleder Svein Vegard Volden i Anteo AS. Foto: Eystein Fiskum

Ny app kan registrere desinfiseringen digitalt

Anteo har utviklet en app som skal gjøre det mulig å digitalt registrere tiltak som vask, desinfisering og ATP-målinger. Målgruppen er brønnbåtrederier, oppdrettere og serviceselskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektleder Svein Vegard Volden i Anteo AS forteller til Kyst.no at de i samarbeid med Midt-Norsk Havbruk, Norsk Fisketransport, Nærøysund Aquaservice, AQS og Aquakompetanse har jobbet for å digitalisere dokumentasjon og rapportering i forbindelse med tiltak for biosikkerhet i havbruksnæringen.

Digitaliserer vaskejobben

I disse dager lanseres appen som har fått navnet BoatCheck, som skal være en elektronisk plattform som blant annet gjør det mulig å registrere tiltak som vask, desinfisering og ATP-målinger i et digitalt grensesnitt.

- Ved å digitalisere prosessen blir det enklere for redere og oppdrettere å være proaktive i arbeidet for å redusere smitterisikoen. I dag foregår mange av disse registreringene med penn og papir, og det er vanskelig å sette dataene i sammenheng med det overordnede arbeidet for å redusere smitterisikoen. Sammen med havbruksaktører på Trøndelagskysten har vi avdekket et betydelig potensial for å forenkle og systematisere datafangsten, sier Volden.

Oddleif Wigdahl, daglig leder i Norsk Fisketransport AS sier til Kyst.no at de er en av selskapene som om kort tid tar i bruk BoatCheck om bord på sine brønnbåtfartøyer.

- Føre var-prinsippet gjennomsyrer vårt arbeid med fiskevelferd, HMS og smitteforebygging. Med digitale løsninger kan vi gjøre kunnskap av den betydelige datafangsten som ligger i overvåkning, dokumentasjon og rapportering.

Videre forteller Wigdahl at digitaliseringen sørger også for at deres ansatte får en enklere og mer effektiv arbeidsdag.

- Hele verktøykassen er samlet i ett grensesnitt. Digitalisering gir derfor en betydelig merverdi både for oss, for våre kunder og samfunnet for øvrig, poengterer han.

Tett samarbeid

Selskapet har kontorlokaler i Rørvik, og har et tett samarbeid med industri og ulike forskningsmiljøer. 

Anteo har fra før utviklet sanntidssystemer for planlegging, beslutningsstøtte, rapportering og varsling i havbruksnæringen. 

Selskapet har blant annet lansert et sporings- og kommunikasjonsverktøy for fôrleveranser, samt en livetracker brønnbåtrederier bruker for å få sanntidsdata om relevant informasjon fra fartøy og lokaliteter, f.eks. om brønnbåten går med åpne eller lukkede bunnventiler. Nå registrerer verktøyet også semilukket kjøring med UV-behandling av vannet.