Antibiotika-resepeter til havbruksnæringen kan være vanskeligere å få tilgang på, etter nytt forslag kan bli aktuelt. Illustrasjonsfoto.

Kan få forbud mot å skrive ut antibiotika-resepter

Nytt EU-forslag kan hindre norske fiskehelsebiologer mot å skrive ut antibiotika-resepter til havbruksnæringen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I EU jobbes det med et forslag om å stramme inn regelverket for forskriving av antibiotika.

Konsekvensen kan bli at i EU/EØS vil kun veterinærer få anledning til antibiotikaforskrivning, noe som potensielt kan gå ut over fiskehelsebiologene i Norge.

Skal skje i løpet av høsten

Tonje Høy, fagdirektør for veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk, bekrefter ovenfor Kyst.no at det nå jobbes med dette i EU.

Tonje Høy, fagdirektør for veterinærmedisin i Statens Legemiddelverk sier at dersom Norge skal få noe som helst påvirning må dette skje via departementene. Foto: Statens Legemiddelverk.

- Det dreier seg om det nye EU-regelverket (EU-forordning) for legemidler til dyr, som også må implementeres i Norge som en følge av EØS-avtalen. Denne nye forordningen sier eksplisitt at ingen andre enn veterinærer kan skrive resept på antimikrobielle legemidler. Forordningen er ikke endelig vedtatt ennå, men man forventer at det vil skje i løpet av høsten.

Hun påpeker at Legemiddelverket har ingen påvirkningsmulighet i dette spørsmålet og at de har ikke hatt noen rolle i utviklingen av dette regelverket.

- Norge er ikke EU-medlem og har derfor ikke tilgang i Rådet og Parlamentet under diskusjonene av nytt regelverk. Hvis Norge ønsker å påvirke, må dette i så fall skje på departementsnivå.

Helse- og omsorg er det departementet som vil ha hovedansvar for implementering av forordningen i Norge.

Forbruk av antibiotika i Norge:

  • Mennesker: Årlig forbruk mellom 40 og 50 tonn.
  • Matproduserende landdyr: 5 528 kg i 2017.
  • Hund og katt: 359 kg i 2017.
  • Laks og ørret: 535 kg i 2017.
  • Rensefisk: 77 kg.

- Vil medføre endringer i flere forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet sier i et svar på spørsmål fra Kyst.no at norske myndigheter startet tidlig arbeidet med å påvirke utarbeidelsen av regelverket i de ulike EU-institusjonene.

- Vi har også vært aktive under hele prosessen for å påvirke resultatet, opplyser de. 

- Hvilke reaksjoner har dere fått på dette? 

- Det er nå enighet mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet om innholdet i forordningen om legemidler til dyr. Forordningen er imidlertid ikke formelt vedtatt. Det eneste som gjenstår er formell vedtakelse i Parlament og Rådet. Den teksten som nå foreligger er derfor den som vil bli vedtatt. Prosessen med å innta forordningen i EØS-avtalen vil starte når den er formelt vedtatt i EU.

Departementet opplyser at de vil gjennomføre høring på vanlig måte.

- Forordningen vil medføre endringer i flere forskrifter på legemiddelfeltet. Vi regner med at de største reaksjonene vil komme i forbindelse med høringen, ooplyser de til Kyst.no. 

- Dette kan jo få store følger for fiskehelsebiologene i Norge. Hva tenker departementet om dette? 

- Dette regelverket er ansett å være en viktig brikke i EUs oppfølging av den nye handlingsplanen mot AMR. AMR har derfor stått høyt på agendaen i forhandlingene. Kun veterinærer skal kunne forskrive antibiotika til dyr. Forordningen åpner for at man nasjonalt kan gi forskrivningsrett til andre profesjoner for andre typer legemidler enn antibiotika, herunder fiskebiologier. Strenge regler for forskrivning av antibiotika til dyr er bevisst gjort av EU som ledd i arbeidet mot AMR for på den måten å begrense bruken av antibiotik, opplyser de videre.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.