En rekke organisasjoner oppfordrer til boikott av norsk laks. Opprinnelig stod AUF under oppropet, men de har siden trukket seg.

Flere organisasjoner oppfordrer til boikott av norsk laks

Flere organisasjoner står bak et opprop der de også krever at næringen må inn i lukkede anlegg. - Regjeringen må pålegge alle selskaper å ha 50 % av sin lakseproduksjon i lukkede anlegg innen 2025, skriver de.

Publisert Sist oppdatert

Oppropet, som har tittelen "Boikott oppdrettlaks - Laksen inn i lukkede anlegg!" var opprinnelig signert av AUF, i tillegg til Natur og Ungdom, Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom samt fluefiskemagasinet Oppstrøms.

AUF opplyser til Kyst.no at de har trukket seg fra oppropet, og sier det hele baserer seg på en misforståelse. Arbeiderpartiets ungdommer sier de oppfordrer til å få laks i lukkede anlegg, men ønsker ikke en boikott av oppdrettslaks.

Krever boikott

Organisasjonene hevder i oppropet at de to siste tiårene med norsk villakspolitikk viser at forvaltningen tar sine føringer fra makt, ikke fra kunnskap.

- At villaksen nå blir rødlistet, er et endelig bevis. Når vi ikke lenger kan ha tillit til den makten vi har gjennom forvaltningen, står vi igjen med makten vi har som forbrukere, og tyr til boikott, skriver de.

- Næringen motarbeider tiltak

- I to tiår har rømt oppdrettslaks og lus fra oppdrettsanlegg blitt identifisert som villaksens største trussel. I to tiår har vi visst at lukkede merder ville løst problemene. Og i to tiår har næringen fått fortsette som før, og motarbeidet tiltak som monner, skriver de.

- Villaksen havnet på rødlista for første gang i 2021, og oppdrett står for de største truslene mot villaksen. Store mengder lakselus sprer seg ut av oppdrettsanleggene ut i fjordene, og vill laksefisk som villaks og sjøørret lider store skader av dette. Sammen med genetisk innkryssing av rømt oppdrettslaks gjør det at mye færre vill laksefisk overlever og kommer tilbake til elvene for å gyte, heter det videre.

Også dødelighet i merdene oppgis som bakgrunn, samt forspill og avføring fra fisken, oppgis som bakgrunn.

- I en tid med gjødselmangel er avfallet fra oppdrettsnæringen en uutnyttet ressurs som i lukkede anlegg kan samles opp og komme til rette for landbruket i bærekraftig matproduksjon, skriver de.

De hevder videre at norske myndigheter ikke har stilt nødvendige krav for å sørge for bærekraftig vekst i produksjon.

- Myndighetene er for ukritiske til oppdrettsnæringen, og med dagens fiskehelse-, og miljøproblemer er det uansvarlig å femdoble produksjonen før utfordringene er løst, slik regjeringen lover i hurdalsplattformen. Næringen selv anerkjenner ikke hvor omfattende problemene er. Sjømat Norge prøvde å stanse rødlisting av villaksen ved å omtale forskningskonsensus som «synsing». Det finnes ansvarlige produsenter i Norge, men som helhet driver oppdrettsnæringen på bekostning av naturmangfoldet.

Lukkede anlegg er løsningen

Målet er ifølge oppropet null lus, null rømming og null forurensende utslipp fra anleggene.

- Den eneste gode løsningen på dette er lukkede anlegg. Nåværende miljøpåvirkning er for stor, det er ikke mulig med miljøvennlig vekst i lakseproduksjonen uten at denne overgangen til lukkede anlegg settes i gang, skriver de.

- Oppdrettsnæringa tjener enorme summer på eksport av laks, og nå er det på tide at regjeringen krever at næringen må bruke dette overskuddet på å redusere miljøbelastningen – slik at vi kan produsere norsk sjømat langt inn i framtida også. Derfor krever vi at regjeringa pålegger alle selskaper å ha 50 % av sin lakseproduksjon i lukkede anlegg innen 2025.