Erlend Waatevik. Foto: privat.

- Rensefiskutsettet lover godt for sommeren

Aqkva Rensefisk: Rensefiskgeneral Erlend Waatevik forteller at det per april var utsatt cirka åtte millioner rognkjeks i laksemerdene. - Dette lover godt for sommeren, sier han til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rognkjeks produksjonen i 2017 forteller Waatevik under Aqkva rensefisk konferansen på Stord i dag at ser fortsatt ut til å komme opp i over 30 millioner, men behovet for rensefisk sier han er vesentlig høyere og spår dette til å være 50-60 millioner.

Han forteller kyst.no i forkant av seminaret at oppdrettsnæringen har en total økning på nærmere 15 millioner rensefisk i 2017.

- Utsett av rognkjeks ved utgangen av april var cirka åtte millioner. Det er positivt med hensyn til at sommeren nærmer seg, påpeker han.

Antall rognkjeksanlegg, klekkeri og rene påvekstanlegg, er kommet opp i 36 anlegg som har produksjon. Dette er inklusive to FOU-anlegg og to nye anlegg som er under planlegging.

- Disse to anleggene håper vi på oppstart til høsten, forteller han til kyst.no.

Les også: Fremdeles for stor underdekning av rognkjeks

I fjor var 29 anlegg i bruk og flere under bygging og etablering. Dette ga en produksjon på cirka 17,5 millioner rognkjeks .

To millioner berggylte

En av berggyltene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.

Produksjonen av oppdrettet berggylte i år, antar han vil komme på mellom 1,5 millioner til to millioner stykk.

Villfanget leppefisk spår han til å bli 18-20 millioner i år, men Waatevik sier det fortsatt er uklart om reglene for vill leppefisk. Men han antar omtrent samme mengde eller 1-2 mill færre enn i fjor vil havne i laksemerdene.

- Jeg vil tro det vil bli brukbar tilgang utover høsten, legger han til.

Les også: Tar over som Norges nest mest oppdrettede art

For rensefisk generelt mener han både størrelse og fiskekvalitet er blitt ytterligere forbedret og vaksinestatusen er bra den siste tiden.

- Med andre ord, bedre rensefisk kvalitet og mer robust fisk ut i merdene, fastslår han.

Det økte gjenbruket av rensefisk mener han vil kunne redusere påfyllingsbehovet i merdene.

Waatevik  mener likevel man kan bedre rensefisk-kvaliteten både gjennom transport og gjennom røkternes stell av fisken i produksjon og i merdene.

Han har tidligere påpekt at han ønsker en enda sterkere og mer robust rensefisk i sjø da man til nå har hatt høy dødelighet i merd.

Siste saker om rensefisk:

Flere tiltak for en robust rognkjeks i sjø

Rognkjeks kan smitte laks med AGD

Prisen på rensefisk har økt nær 25 % på ett år