Erlend Waatevik mener bedre kvalitet på rensefisken kan løse underdekningsproblemet. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

- Vil bli underdekning på rensefisk i år og

Rensefiskkonferansen, Stord: Årets beregning av villfangst og oppdrett av rensefisk vil i sum gi underdekning også i år. Det konkluderer Erlend Waatevik som har samlet antatte fangsttall og produksjonstall.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det produseres langt mer rognkjeks nå enn for noen få år siden. Produksjonen av berggylte har stått på stedet hvil.

- Jeg har sett på hva de enkelte rognkjeksprodusentene har budsjettert med. Det pleier normalt å være noe optimistisk, men antagelig kan det bli en vekst i produksjonen på 25 % til ca 40 mill stk fra 32 i 2017. Produskjonen av berggylte vil kanskje øke fra 1,5 til 2 millioner stk, sier han.

På villfangstsiden vil mengdene derimot reduseres betydelig.

- I fjor ble det fisket 27 millioner. Det var alt for mye. Kvoten for i år er satt til 18 millioner. Kanskje fiskes det en eller to millioner mer. Uansett så blir det ikke mer rensefisk tilgjengelig i år kontra i fjor.

Det er ikke spesielt gode nyheter for oppdretterne.

Underdekning

- Det var underdekning i fjor, da vil det bli underdekning i år og, sier Waatevik.

Han mener det i dag er for mange produsenter som hver produserer for lite.

- Det var 31 produsenter i fjor. 12 i sør, 10 i midt og 9 i nord. Disse produsere i snitt 1,1 millioner, og den største produserte 2,05 millioner. Dette er for smått for å få til en effektiv produksjon, mener han.

Hver oppdretter må gjerne kjøpe fra 4-5 produsenter, noe som innebærer økt risiko for smittespredning.

Waatevik mener at underdekning også medfører at kvaliteten på fisken som settes i sjø blir for dårlig.

- Det er altfor høy dødelighet på fisken etter utsett. Vi må komme i en situasjon der det er overproduksjon, først da kan kvaliteten virkelig bli bedre, mer han.

- Hvor mye mer må egentlig produseres for å oppnå det da?

Slik det er i dag, må vi kanskje opp i 60-70 millioner. Men egentlig har vi nok allerede om overlevelsen hadde vært god, og når vi etterhvert får større smolt. Gjenfangst av rensefisk vil også redusere behovet for nyproduksjon, sier han.

Vil ha flere berggylte-produsenter

Waatevik skulle også gjerne sett at det ble flere berggyltprodusenter.

- Berggylten er 3-4 ganger mer effektiv som rognkjeksen. Men rognkjeksen har vært enkel å produsere. Det bør imidlertid bli satt i gang langt større produksjon av berggylte. For å få det til må man mestre biologien i den første fasen bedre.

Han er imidlertid imponert over det arbeidet som allerede er lagt ned i å produsere rensefisk.

- Det har blitt en formidabel næring. Ikke bare ble det antallsmessig produsert flere rensefisk i fjor enn ørret, men næringen vil antagelig i år omsette for ca 1,3 milliarder. Det har blitt en betydelig næring som gjør at jeg ikke i dag er pensjonist på femte året, sier han avslutningsvis.