Cermaq og AQS inngår avtale. FV: Ruben Hågensen (prosjektleder AQS), Ove Løfsnæs (daglig leder AQS), Vegar Stai Hakstad (senior innkjøper Cermaq), Kjetil Knutsen (service og vedlikeholdssjef, Cermaq) og Kristian Hjertvik (teknisk sjef AQS). Foto: Cermaq

Cermaq Norway og AQS inngår kontrakt

Cermaq og AQS har inngått to timechart-avtaler for tjenester til Cermaq Finnmark. Til avtalene er det prosjektert to nye hybride katamaraner hvor bærekraft, boforhold og arbeidskapasitet står sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Den lengste kontrakten løper over fem år, og innebærer et charter på en hybrid hurtiggående dykkerkatamaran i aluminium. Fartøyet vil utrustes for et mannskap på fire, og ha kapasiteter innen dykking, ROV m/ posisjonering og vaskesystem for nøter.  Fartøyet vil ha en maks fart på ca. 26 knop, opplyser AQS i en pressemelding.

Den andre avtalen løper over tre år, og inkluderer en ny hydrid servicebåt i stål på 18,5 meter. Fartøyet får 2 x PK150002 kraner, og vil være fullt utrustet med dekksutstyr til fortøyningsarbeid, høy slepekraft, samt ROV m/posisjonering.

Cermaq og AQS opplyser de satser på bærekraft, fartøyet leveres derfor med en batteripakke på hele 1156 kWh, noe som legger til rette for at fartøyet i store deler av arbeidet kan gå helelektrisk.

Cermaq har satt seg som mål å redusere klimaavtrykket i hele verdikjeden, og skriver de har som et ledd i dette startet jobben med å elektrifisere flåten både ved å investere i nybygg og ved konvertering til hybriddrift for eksisterende fartøy.

- Vi har satt oss som mål å redusere våre CO2-utslipp betydelig i løpet av de neste årene, og med denne avtalen tar vi nok et grep for å nå dette målet, sier Vegar Stai Hakstad, senior innkjøper i Cermaq.

Nybygg

Teknisk sjef i AQS, Kristian Hjertvik, forteller at begge tiltenkte fartøyer er ferdig prosjektert og klare til å bygges.

- Oppstart av byggeperiode vil bli innen kort tid, med planlagt ferdigstillelse i løpet av andre kvartal i 2023. For oss blir dette to utrolig spennende prosjekter, som vil bidra til å utvikle båtparken til AQS i en mer bærekraftig retning.

Hjertvik legger til at AQS de kommende to årene vil få levert flere fartøy med løsninger for å redusere klimaavtrykket.  I tillegg er også AQS i en prosjekteringsfase med en større hydrogendrevet servicebåt.