AQS «Tor» var raskt i operasjon etter stormen i april 2021. Nå blir fartøyet også grønt på innsiden.

Nå blir AQS «Tor» grønn også på innsiden

Uværet i april 2021 kastet servicefartøyet på ville havet. Nå står den 24-meter lange servicebåten atter for et stort sprang: Sammen med to søsterskip skal de nå konverteres til elektrisk fremdrift. 

Det melder AQS i en pressemelding.

Fartøyene «Namdal» og «Troll» (begge levert 2016) og altså «Tor» (2021) er alle av typen NabWork 2411 fra Moen Marin med dieselmekanisk fremdrift. Påska 2021 ble tidenes sjøprøve, høyst ufrivillig sådan, et faktum da «Tor» i storm rev seg av havaristen «Eimslift Hendrika».

To år før, i 2019, var nettopp Moen Marin i gang med levering av den første hybride arbeidsbåten til oppdrettsnæringa. I dag har selskapet posisjonert seg som leverandør av miljøvennlige fartøy innen havbruksnæringens, med totalt 65 kontraherte hybride båter.

Nytt vendepunkt

Nå står AQS sin trio av 24-meters servicebåter foran et nytt vendepunkt. Alle har i dag fossil fremdrift, før de nå gjennom omfattende ombygginger skal hybridiseres med batterifremdrift. I tillegg til konverteringen til lavutslippsfartøy, gir fornyelsen også en betydelig forlengelse av levetiden. 

- Dette er i tråd med AQS sine mål om bærekraft og miljøbesparelser. Med økende karbonprisbaner vil også et slik løft lønne seg økonomisk over tid, skriver de i pressemeldingen.

Regjeringen har besluttet å innføre krav til lav- og nullutslipp på fartøy i havbruk med effekt allerede fra 2024. Forslag til krav går i disse dager fra Sjøfartsdirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementet, før politisk behandling. Regjeringen foreslår krav til nullutslipp på offshore-fartøy fra 2030, og hurtigbåter og ferger fra 2025, så krav om nullutslipp fra alle mindre fartøy i havbruk er også sannsynlig.

AQS som serviceselskap har 14 fartøy og 130 medarbeidere. Flåten består av alt fra hurtiggående dykkerbåter, katamaraner og ettskrogsfartøy opp til 49 meter. Arbeidshestene på 24 meter utgjør mye av de generelle plattformene for varierte serviceoperasjoner. 

Hybridiseringen av «Tor», «Troll» og «Namdal» vil utføres med DNV-typegodkjente batterier for maritimt bruk, levert av norske ZEM Energy og Moen Marin. 

Store ombygginger

Batteriinstallasjonen på 564 kWh per båt er en kompakt og plassbesparende løsning. Kapasiteten gjør at AQS kan drifte båtene både med hybrid fremdrift og hel-elektriske operasjoner, i transitt eller inne i anleggene. Foruten batteripakken bygges det inn nytt gir og en kraftig el-motor. Hele systemet innpasses i det eksisterende strømforsyningsanlegget for sømløs operasjon. 

Foruten vesentlig redusert dieselforbruk, vil både mannskap og fisken i anleggene oppleve mer støysvake operasjoner.

- AQS har investert i vår siste båt med tradisjonell framdrift, sier daglig leder Kristian Hjertvik.

- AQS gjorde et veivalg høsten 2021. Vi besluttet å ha kjøpt vår siste servicebåt med tradisjonell fremdriftslinje. Gjenbruk og ombygging av eksisterende fartøy blir da meget bærekraftig. Løsningen fra Moen Marin for våre NabWork fartøy passet oss godt, sier daglig leder Kristian Hjertvik i AQS.

– Stabile lavutslippsløsninger er framtida, mener Tommy Berg i Moen Marin.

- Når fossilt brennstoff globalt er gårsdagens løsning, blir stabile el- og hybridløsninger framtida. Vi er glade for å ha et godt samarbeid med AQS og løsningen vil gi et markant løft i måten fartøyene driftes på. Med vår samarbeidspartner ZEM Energy leveres driftssikre og utprøvde løsninger i verdensklasse, sier salgssjef Tommy Berg i Moen Marin.

Daglig leder Terje Andreassen i Moen Marin ser en havbruks- og servicenæring som går i en åpenbart «grønnere» retning.

- I 2022 leverte Moen Marin i all hovedsak hybride nybygg. I tillegg er det stor oppmerksomhet på refitløsninger og effektiv ombygging av fossile fartøy. Mange av disse vil ha gode år foran seg ved konvertering til lavutslipps drift, mener Terje Andreassen.

Enova: Ambisjonsnivået må opp 

Markedssjef Rune Holmen i Enova framholder at utslippene i skipsfarten må ned.

- Derfor svært positivt at Moen Marin har tatt en så tydelig posisjon på feltet, og dermed bidratt til det markante taktskiftet innen bruk av batteri. Oppdraget til Enova er å støtte de som går foran ved innovative og målbevisste prosjekt. Nå er tida inne for å øke ambisjonsnivået utover hybride fartøy. Det vil si at nullutslippsløsninger blir enda viktigere for Enova i tida som kommer, sier markedssjefen i statsforetaket som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet avslutningsvis.