Aqua Power og Aqua Multi på Bessaker. Foto: Aqua Seaworks AS.

Utvider driften med to fartøy grunnet stor etterspørsel

Servicebåtaktøren Aqua Seawork har det svært hektisk om dagen. Daglig leder Arne Magnar Guttelvik sier til kyst.no at per i dag er etterspørselen større enn det de har kapasitet til å ta. De utvider derfor flåten med to nye fartøy.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aqua Seawork ble stiftet i 2013, og eies 100 prosent av morselskapet Guttelvik Næringspark AS, som tidligere tilbød servicebåt-tjenester.

- Etterhvert som etterspørselen etter servicebåt økte, bestemte vi oss for å etablere et eget selskap som skulle drifte servicebåtene, sier daglig leder Arne Magnar Guttelvik til kyst.no.

Daglig leder Arne Magnar Guttelvik t.h er ofte ute på sjøen, sammen med sin far Magnar Guttelvik. Foto: privat.

Han beskriver etterspørselen etter servicebåter som stor, og påpeker at mange selskaper har valgt å spesialisere seg innenfor forskjellige felt.

- Noen går kun med avlusningslektere, andre driver kun med vasking av merder og nøter, mens vi har i likhet med mange andre valgt å ta ulike typer oppdrag for næringen ut fra deres behov, forklarer servicebåtsjefen til kyst.no.

Ytterligere to nybygg under utrusting

Aqua Seawork holder til i Stokksund, i Åfjord kommune. Hjemmebasen ligger ved Guttelvik Næringspark sitt anlegg i Herfjord i Stokksund. I skrivende stund har selskapet fire båter i drift og to under bygging, alle disse er katamaraner.

- Alle er multifunksjonelle fartøy, og kan til enhver tid brukes til ulike oppdrag i havbruksnæringen. Dette gjør at vi kan utføre mange oppdrag ved den enkelte lokalitet, og for den enkelte oppdragsgiveren som per i dag er Refsnes Laks AS og Salmar, sier Guttelvik fornøyd.

Selskapet investerer i år i to nybygg, og en ROV (Remotely Operated Vehicle/fjernstyrt undervannsfarkost).

- Ut over dette har vi ikke planlagt noen større investeringer pr i dag, men markedet er i stadig endring så det gjelder å følge med på det som skjer. Vi bygger det ene fartøyet ved Fitjar Mekaniske og det andre ved Riga Shipyard. Fartøy nr. 2 bygges og leveres i Riga, men all utrustning leveres fra Norge, der ansvarlig byggverft for oss er Folla Maritime, forteller han.

Dersom alt går som planlagt, blir begge nybyggene levert i løpet av april eller mai i år, og begge går da rett inn i chart.

- Båten som bygges på Fitjar går til Refsnes Laks AS, og den som bygges i Riga går til Salmar i Stokksund, opplyser han.

Fokus på kvalitet og nøyaktighet

Selskapet har sitt hovedfokus på nærområdet på Fosen i Nord- og Sør-Trøndelag, men tar også oppdrag i andre kommuner når de har anledning.

- Per i dag er etterspørselen etter våre tjenester, større enn det vi har kapasitet til å ta. Vi utfører de fleste type oppdrag for havbruksnæringen, med unntak av dykking. Båtene er med på alt fra setting av anlegg, fôring, bytting av nøter, avlusning, mottak og levering av fisk, ROV oppdrag, spyling av leppefisk-skjul, med mer, opplyser Guttelvik og legger til at «Aqua Multi» og «Aqua Power» har hver sin ROV montert om bord.

Selskapets viktigste satsing innenfor havbruk, mener han er å satse på mannskap som har kunnskap til å utføre de oppdragene de tar på oss.

Aqua Power her under en operasjon i i Herfjord. Foto: Aqua Seawork.

- Kvalitet og nøyaktighet er viktig både for oss, og for dem vi skal utføre oppdragene hos. Våre folk og båter skal være med å bidra til at oppdrettsselskapene til enhver tid har god kvalitet på anlegg og fisk.

- Det jobbes med matproduksjon, og alle ledd må bidra til at dette utføres i henhold til gjeldene regelverk. Oppdragsgiver betaler for kvalitet, og det prøver vi å etterleve uansett hvilke oppdrag vi skal utføre.

Når han oppsummerer året så langt beskriver han det som et godt år, der alle båtene er i drift og byggingen av to nye båter går sin gang.

- Vårt mål er ikke å bli størst mulig, men fortsette å levere god kvalitet på alle oppdrag sammen med Refsnes Laks og Salmar, og de andre aktørene som ønsker å få utført tjenester fra oss, påpeker Guttelvik.

Det viktigste med alle oppdrag er HMS, fremmer Guttelvik og påpeker at selskapet er svært opptatt av kvalitet og godt samarbeid.

- Alle aktører som driver med servicebåt for oppdrettsnæringen må være flinke til å følge Mattilsynet sine krav til hygiene. Dette for å være med å forebygge sykdom på anleggene, det er bedre å sette opp båten og desinfisere en gang for mye enn en gang for lite. Blir det sykdom i et anlegg, får det store konsekvenser for mange. Det rammer ikke bare for de som eier lokaliteten, men ansatte og alle næringer som er leverandører til oppdrettsnæringen inkludert oss, poengterer han.

Aqua Seawork har seks ansatte i tillegg til daglig leder, da de per i dag kun har eget mannskap på to av fire servicebåter.

- De to båtene vi har eget mannskap på, går for det lokaleeide oppdrettsselskapet Refsnes Laks. De to båtene vi ikke har eget mannskap på, går i chart hos Salmar som også bemanner båtene, informerer Guttelvik.

Oppgraderer fartøysflåten 

Da selskapet ble etablert i 2013, hadde de kun fartøyene «Remy Endre» og «Aqua Power». Førstnevnte ble erstattet med «Aqua Multi» i januar 2015.

- I 2016 kjøpte vi «Aqua Master» i februar og «Aqua Pride» i oktober, når vi da får to nybygg i 2017 så har vi seks fartøy i flåten, opplyser Guttelvik.

Nybygget 232 "Remy Endre" bygges hos Fitjar Mekaniske Verksted og er designet av Heimli Ship Design. Foto: FMV.

«Aqua Multi» er den eldste båten selskapet har, og er bygget i 2002. Dette er en aluminiumsbåt på 14.97 x 8,56 m. Denne er rigget med ROV om bord, og går i dag hos Refsnes Laks AS.

- Med denne båten ligger vi i spotmarkedet, og kan ta oppdrag for andre aktører hvis det ikke er behov for oss hos Refsnes Laks AS. Vi har utført oppdrag hos Nekton havbruk og Marine Harvest, men i hovedsak er det Refsnes Laks AS og Salmar i Stokksund som benytter denne båten.

Nybygget 232, har fremdeles ikke har fått noe navn, men han henviser til at på alle tegninger står det «Remy Endre», som er hans sønns navn.

Designet til "Remy Endre" er laget av Heimli Ship Design (HSD) som nylig ferdigstilte skissene på arbeidskatamaran. Fartøyet er en stålbåt som bygges hos Fitjar Mekaniske og blir 15x12 m. Heimli har i mange år samarbeidet tett med Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) og leverte i 2016 til sammen 11 nybygg.  Per dags dato har de fem nye kontrakter det arbeides med for 2017. Les mer her. 

- Båten blir levert i april 2017 og går da rett inn i leiekontrakt, opplyser Guttelvik avslutningsvis.

  • Guttelvik Næringspark AS eier eget kaianlegg, to slipper derav en katamaranslipp og en v-skrogsslipp. De har også fem haller i Herfjord, samt et eget næringsbygg som Salmar leier det meste av og huser deres kontorlokaler, fôrsentral og verkstedlokaler. I tillegg har Guttelvik Næringspark AS egen hall med verkstedlokaler på Kirkholmen i Stokksund.