Fiskeridirektoratet har delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks AS om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX. Illustrasjon: Salaks.

Direktoratet omgjør eget vedtak om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har gitt et nytt utviklingskonsept beskjed om at de faller innefor ordningen samtidig som de også delvis har omgjort eget vedtak om avslag på en søknad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en melding fra direktoratet skriver de at konseptet «Aqua Semi» fra Måsøval Fiskeoppdrett AS faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

- Ut fra de opplysningene som foreligger på nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Direktoratet vil nå gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser, skriver de i et brev til Måsøval.

Aqua Semi fra Måsøval Fiskeoppdrett AS har fått beskjed om at de faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet ønsker mer informasjon. De ber bla om presiseringer rundt hvordan Nytek-forskriften skal ivaretas. De vil også ha en ytterligere redegjørelse for risiko for rømming, en detaljert kontantstrømanalyse for hvert år gjennom hele prosjektperioden, en produksjonsplan for hele prosjektperioden, en nærmere redegjørelse for biomassebehovet i prosjektet og status for prosjektet, eksempelvis oppdaterte fremdriftsplaner, nye aktører det er inngått avtaler med, status anbudsprosesser og lignende.

Omgjør FjordMAX avslag

Fiskeridirektoratet har også delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks AS om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX». Direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil 3510 tonn MTB (4,5 tillatelser).

Salaks søkte opprinnelig om ni utviklingstillatelser for å utvikle konseptet FjordMAX. FjordMAX er beskrevet som et semi-lukket anlegg, med flyter som er en stiv stålkonstruksjon og med fleksibel notpose. Fiskeridirektoratet avslo søknaden i oktober og begrunnelsen for avslaget var at konseptet ikke oppfylte kravet om «betydelig innovasjon».

Salaks påpekte i sin klage at FjordMax er sammensatt av «et nytt flyterkonsept med tilhørende infrastruktur og tre produksjonsenheter som består av not, rømmingsnett, integrert oppsamlingsenhet for slam og luseskjørt med tilhørende utstyr for å sikre vannkvalitet.», som de mente er betydelig innovasjon sammenlignet med dagens tilgjengelige teknologi.

Salaks mente videre at Fiskeridirektoratets vurdering av innovasjonsgraden synes å være basert på en misforståelse av hvilke arealer FjordMAX skal kunne brukes på.

I avslagsvedtaket kom Fiskeridirektoratet til at FjordMAX innebærer ny og forbedret produksjonsteknologi. Direktoratet skriver at på bakgrunn av dårlig formålsoppfyllelse kom de imidlertid under tvil til at innovasjonen ikke var betydelig.

- Salaks har gjennom klagen vist at prosjektet er aktuelt for flere lokaliteter enn det direktoratet har lagt til grunn i avslagsvedtaket. Videre har klager demonstrert at konseptet kan innebære et bidrag til å løse næringens utfordringer med rømming og utslipp. På denne bakgrunn vurderer Fiskeridirektoratet at vilkåret om «betydelig innovasjon» er oppfylt, heter det i direktoratets omgjøringsvedtak.

Gode julenyheter

Salaks skriver på Facebook at de mottok gode nyheter før jul. 

 – Vi mottok idag brev fra Fiskeridirektoratet om delvis omgjøring av eget vedtak etter klage, og vil med det gå videre med behandling av vår søknaden om utviklingstillatelser med tildeling av inntil 4.5 tillatelser. Vi er med dette et langt steg nærmere realisering av FjordMAX, melder de.