Aquaculture Innovation har lagt 10 millioner kroner inn som en kapitalutvidelse i Helgeland Miljøfisk, for å sikre en god framdrift i planleggingsfasen for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft. Foto: Aquaculture Innovation.
Aquaculture Innovation har lagt 10 millioner kroner inn som en kapitalutvidelse i Helgeland Miljøfisk, for å sikre en god framdrift i planleggingsfasen for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft. Foto: Aquaculture Innovation.

Aquaculture Innovation AS satser stort på Helgeland

For å sikre verdiskaping og arbeidsplasser på Helgeland også i fremtiden, har Aquaculture Innovation AS både hentet inn mer penger og etablert seg på Vevelstad.

Publisert

Aquaculture Innovation AS har foretatt en kapitalutvidelse på 30 millioner kroner. I tillegg har de etablert Vevelstad Settefisk AS, med adresse på Vevelstad. På samme tid er 10 millioner kroner lagt inn som en kapitalutvidelse i Helgeland Miljøfisk, for å sikre en god framdrift i planleggingsfasen for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft.

- Gjennom å styrke selskapene bidrar vi med å sikre verdiskaping og arbeidsplasser lokalt og regionalt, også i fremtiden, gjennom å satse på utviklingen av ny teknologi og finne nye måter å jobbe på, sier Sten Roald Lorentzen som er administrerende direktør i Aquaculture Innovation AS i en pressemelding. 

Sterkt til stede på Helgeland

- Havbruksnæringen være fremst i utviklingen av ny bærekraftig produksjonsteknologi, Sten Roald Lorentzen administrerende direktør i Aquaculture Innovation AS. Foto: Aquaculture Innovation.
- Havbruksnæringen være fremst i utviklingen av ny bærekraftig produksjonsteknologi, Sten Roald Lorentzen administrerende direktør i Aquaculture Innovation AS. Foto: Aquaculture Innovation.

Gjennom det tette samarbeidet med Campus BLÅ og Norsk Havbrukssenter på Toft, har Aquaculture Innovation allerede etablert en sterk lokal kompetanse- og utdanningsklynge innen sjømatnæringen. Her utdannes fremtidens oppdrettere og havbrukere.

- Skal vi sikre oss at disse vil jobbe i næringen må næringen være konkurransedyktig og bærekraftig. Dagens ungdom er svært opptatt av klima, miljø og bærekraft. Derfor må havbruksnæringen være fremst i utviklingen av ny bærekraftig produksjonsteknologi, fortsetter Lorentzen.

Når selskapet Vevelstad Settefisk AS nå er etablert, er tanken å bygge ut et anlegg som dimensjoneres for en årlig produksjon av ca. 10 millioner smolt og storsmolt.

- Markedet for smolt og storsmolt er stort og økende både på Helgeland og nasjonalt, sier Lorentzen.

Vil bygge landbasert anlegg

Aquaculture Innovation ønsker å etablere et landbasert oppdrettsanlegg for matfiskproduksjon på Toft på Helgelandskysten - Helgeland Miljøfisk AS. Det er dette selskapet de nå har styrket gjennom en kapitalutvidelse på 10 millioner kroner.

- Anlegget på Toft vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når anlegget står ferdig. Rundt 300 mennesker vil ha sin arbeidsplass her, og ved å hente ytterligere 10 millioner inn i prosjektet, sikrer vi en god fremdrift, avslutter Sten Roald Lorentzen.