Professor Are Nylund fra Universitetet i Bergen. Foto: Magnus Petersen.

- Det foreligger ingen nye data som tilsier at vi tok feil

Professor Are Nylund fra UiB forsvarer konklusjonene fra forskningartikkelen til Siri Vike fra 2008, der han selv var medforfatter. - Jeg innestår fullt ut for det som står i publikasjonen, sier han i kjølvannet av debatten som er oppstått etter en av Morgenbladets artikler i serien "mørke motkrefter".

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Morgenbladet og Harvest har den siste tiden hatt en rekke dokumentarartikler om forskere som forteller om opplevelser fra ulike næringsaktører i havbruksnæringen, kalt "mørke motkrefter". I en av artiklene, «En forskermareritt», publisert fredag, belyste de den tidligere konflikten mellom forsker Siri Vike og Aquagen, hvor Vike med samarbeidpartnere ble beskyldt for forskningsjuks. Beskyldningene kom etter at Vike i sitt arbeid med å avdekke smittekilden til ILA-sykdom i chilensk laksenæring, fant at ILA-viruset Chile hadde stor likhet med virus fra Norge, og konkluderte med at importert norsk rogn var en sannsynlig smittevei.

Les også: De forbannede lakseforskerne

I ettertid av at Morgenbladet publiserte denne artikkelen, har Aguagen kritisert Morgenbladet for å bedrive journalistikk i strid med Vær Varsom-plakaten, samt at tidligere administrerende direktør Odd Magne Rødseth har skrevet en kommentar til saken.

Professor ved Institutt for Biologi ved UiB, Are Nylund var medforfatter for publikasjonen til Siri Vike i 2008, og han reagerer nå på Aquagens tilsvar.

- Hovedanklagen mot vår publikasjon var at ILA-virus, som vi sa kom fra et norsk stamfiskselskap, var en falsk påstand. Anlegget virus kom fra var Aakvik Settefisk (ferskvann) som var en av rognprodusentene til AquaGen, forklarer Are Nylund til kyst.no.

Eneste forklaring 

- I anklagene mot publikasjonen; Vike et al (2008)  hevder AquaGen at dette anlegget ikke er et stamfisk-anlegg på tross av at det leverer egg til forskjellige kunder. Det var i laks i ferskvann fra dette anlegget, at vi fant ILA-virus som var nært beslektet med ILA- virus i Chile. I vår publikasjon er det sagt at dette kommer fra norsk stamfisk, det vil si viruset som er nært beslektet med chilenske ILA-virus.

- Poenget var at den nærmeste slektningen til det chilenske ILA-viruset var av norsk opphav, og ikke fra Nord- Amerika eller Skottland, sier han.

Nylund legger til at det senere også er vist at ILA-virus fra Skottland, er flyttet til Chile.

- Laksefisk finnes ikke naturlig på den sørlige halvkule og all laks i Chile er transportert fra Nord-Amerika og Europeiske land, inkludert Norge og Skottland, som befruktet rogn. Det foreligger ingen andre forklaringer på spredning av disse virusene til Chile, slår han fast.

- Valgte personangrep

Han påpeker at dersom AquaGen mener forskerne tok feil ville det naturlige etter hans mening være å dokumentere at det foreligger en bedre forklaring på spredning av viruset, enn det som er presentert i deres publikasjon.

- AquaGen valgte dessverre personangrep som strategi. Det må imidlertid være klart at jeg innestår fullt ut for det som står i publikasjonen og det foreligger ingen nye data som tilsier at vi tok feil å våre analyser, konkluderer han.