Ola Linseth i AquaGen selekterer avlslaks i henholdsvis 1979 (til venstre) og 2008 (til høyre). I dette tidsrommet på 29 år har det gått 7 generasjoner med avl på laksen og vektøkningen kan ses med det blotte øyet. Foto: AquGen.

Så stor effekt har elleve generasjoner med avl hatt

Det var ment som et internforsøk, men da forskerne hos AquaGen sammenlignet 11 generasjoner laks mot hverandre var resultatet for godt til ikke å deles.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tallenes tale er tydelige: 11 generasjoner med forbedring av laksens arvemateriale gjennom avl har hatt stor effekt på tilveksten – og på helsen. Det er klart etter at forskerne ved AquaGen utførte et forsøk for å kunne se betydningen av avlsarbeidet, isolert sett.

Imponerende gjennomsnittsøkning

- Vi har en genbank der vi har frosset ned melke fra 1980 og fram til i dag. I 2016 bestemte vi oss for å bruke noe av dette materialet i et forsøk for å se hva vi har oppnådd av tilvekst på laksen i den perioden, forteller Sven Arild Korsvoll, avlssjef i AquaGen i en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett nr 3.

Oppdrettslaksen er mindre kresen på fôr og vokser raskere enn villaksen. Det viser en studie som ble gjort i samarbeid med NTNU og NMBU. Kilde AquaGen i Norsk Fiskeoppdrett nr 3 2020. Klikk for større bilde.

Da resultatet var klart viste det en svært tydelig vektøkning i perioden. Selv om det var i tråd med forventingene til den sindige forskeren, innrømmer han at det er hyggelig å se effekten av avlsarbeidet dokumentert svart på hvitt.

- Resultatet viser en gjennomsnittsøkning på 1,6 kg fra første generasjon og til i dag. Men siden fisken i forsøket har mor fra samme generasjon og kun fedre fra ulike generasjoner, er den reelle økningen faktisk omtrent det dobbelte. Det er imponerende, og det viser hvor stor betydning avlsarbeidet har hatt for næringa, sier Korsvoll i artikkelen.

Studien viste også at mens veksten hos villaksen i stor grad ble påvirket av hvilket fôr den fikk, var veksten til oppdrettslaksen tilnærmet lik uavhengig av fôret.

Artikkelen om avlens betydning for vekst står på trykk i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett - nr 3 2020.

Fortsatt mye å hente

Den teknologiske utviklingen på avlsområdet går raskt, og hos AquaGen er det stort fokus på arbeidet med å utvikle nye løsninger. Samtidig mener Korsvoll det fortsatt er mye å hente ved å jobbe videre med metodene som allerede er tilgjengelige.

- Det ligger fortsatt store muligheter for videre fremgang med de samme metodene vi har benyttet for utvelgelse av avlsfisk. I tillegg bruker vi DNA-informasjon (QTL og genomisk seleksjon) som gjør at vi kan finne gode fisk fra større deler av populasjonen, med langt større presisjon. Det bidrar til å sørge for en stor nok genetisk variasjon, som igjen er i stand til å takle nye utfordringer. Det sikrer en langsiktig bærekraft som kommer både laksen og bransjen til gode, sier han i artikkelen.