Lakserogn ankommer klekkeriet. Foto: AquaGen.

Grieg Seafood og AquaGen skal videreutvikle laksenæringen

Grieg Seafood har inngått en langsiktig strategisk samarbeidsavtale med AquaGen, og har stort fokus på videreutvikling av laksenæringen. Det satses sterkt på seleksjon for luse- og sykdomsresistens.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette skriver selskapet i en pressemelding. Grieg Seafood Rogaland skal produsere stamfisk og rogn av AquaGen-stamme ved egne anlegg i Erfjord. Avtalen omfatter også rognleveranser fra AquaGen til selskapets produksjon i Rogaland, Finnmark og på Shetland.

Verdien av genetikk

Det genetiske materialet er en grunnleggende innsatsfaktor i enhver matproduksjon, og en viktig suksessfaktor også for å oppnå en god lakseproduksjon. AquaGen selekterer laks med gode vekstegenskaper og høy sykdomsresistens, og var tidligst ute med å ta i bruk avansert metodikk i seleksjonen. Dette gir en god match mot Grieg Seafood sitt fokus på økt overlevelse og forbedret vekst i produksjonen som skal ta selskapet frem mot en produksjon på 100 000 tonn i 2020, sier Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood.

Strategisk samarbeid

De to selskapene finner hverandre innenfor sentrale områder for videreutvikling av laksenæringen, som lønnsom vekst, miljømessig bærekraft og digitalisering av næringen. AquaGen kan dokumentere betydelig fremgang for flere sentrale egenskaper i avlsarbeidet med avgjørende betydning for bærekraft og fiskevelferd.

En sterk satsning på seleksjon for luseresistens og sykdomsresistens hos laksen vil være med på å sikre Grieg Seafood lusekontroll og god overlevelse i produksjonen. Begge parter har stor tro på stamfiskproduksjon i sjø som et middel for å oppnå sterkt seleksjonstrykk for tilvekst og overlevelse under de mest relevante miljøforhold.

Selskapene har også felles interesse for i større grad å ta i bruk produksjonsdata for å forstå laksens biologi bedre og bruke denne kunnskapen for å videreutvikle produksjonsprosessene.

- Vi ser frem til å ha et tett samarbeid med en så fremtidsrettet produsent som Grieg Seafood, sier Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen.