lLA ved selskapets anlegg i Tingvoll medførte at det ikke ble levert rogn fra sjøbasert stamfisk oppdrettet i Tingvoll rognsesongen 17/18. Nå er man tilbake igjen i markedet med rogn herfra så styret tror på et enda bedre år i sesongen 2018/19. Foto: AquaGen.

Sterkt fra AquaGen, tross ILA

AquaGen fikk utfordringer på grunn av ILA, men hentet seg godt inn. Selskapet tror inneværende sesong vil bli enda bedre for dem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På grunn av avvikende regnskapsår som går fra 1. juli til 30 juni, har Aqua Gen nå levert regnskaper for sesongen 2017/18.

Regnskapet viser gode tall for rognprodusenten.

På grunn av avvikende regnskapsår som går fra 1. juli til 30 juni, har Aqua Gen nå levert regnskaper for sesongen 2017/18.

Regnskapet viser gode tall for rognprodusenten.

På grunn av avvikende regnskapsår som går fra 1. juli til 30 juni, har Aqua Gen nå levert regnskaper for sesongen 2017/18.

Regnskapet viser gode tall for rognprodusenten.

Nøkkeltall for 2017/2018:

Noe bedre omsetning, vesentlig bedre driftsresultat, gjorde at driftsmarginen endte på 29 %.

- Styret vurderer driften samlet sett som tilfredsstillende. der driftsresultatet for selskapet i 2017/2018 ble i tråd med planer som var lagt, skriver de i årsberetningen.

ILA-problemer

I juli 2017 ble det påvist lLA ved selskapets anlegg i Tingvoll. Dette medførte at det ikke ble levert rogn fra sjøbasert stamfisk oppdrettet i Tingvoll rognsesongen 17/18, samt bortfall av eksportsertifikat.

- Dette reduserte rognsalget til kundegruppen som var tiltenkt rogn fra Tingvoll, men dette ble til dels kompensert gjennom økt salg i andre segmenter, herunder ørret. Biomassen som var omfattet av ILA-påvisningen var forsikret. og forsikrings-oppgjør kom til betaling og ble regnskapsført i regnskapsåret 2017/18, skriver de.

Nøkkeltall for 2017/2018:

Noe bedre omsetning, vesentlig bedre driftsresultat, gjorde at driftsmarginen endte på 29 %.

- Styret vurderer driften samlet sett som tilfredsstillende. der driftsresultatet for selskapet i 2017/2018 ble i tråd med planer som var lagt, skriver de i årsberetningen.

ILA-problemer

I juli 2017 ble det påvist lLA ved selskapets anlegg i Tingvoll. Dette medførte at det ikke ble levert rogn fra sjøbasert stamfisk oppdrettet i Tingvoll rognsesongen 17/18, samt bortfall av eksportsertifikat.

- Dette reduserte rognsalget til kundegruppen som var tiltenkt rogn fra Tingvoll, men dette ble til dels kompensert gjennom økt salg i andre segmenter, herunder ørret. Biomassen som var omfattet av ILA-påvisningen var forsikret. og forsikrings-oppgjør kom til betaling og ble regnskapsført i regnskapsåret 2017/18, skriver de.

Nøkkeltall for 2017/2018:

Noe bedre omsetning, vesentlig bedre driftsresultat, gjorde at driftsmarginen endte på 29 %.

- Styret vurderer driften samlet sett som tilfredsstillende. der driftsresultatet for selskapet i 2017/2018 ble i tråd med planer som var lagt, skriver de i årsberetningen.

ILA-problemer

I juli 2017 ble det påvist lLA ved selskapets anlegg i Tingvoll. Dette medførte at det ikke ble levert rogn fra sjøbasert stamfisk oppdrettet i Tingvoll rognsesongen 17/18, samt bortfall av eksportsertifikat.

- Dette reduserte rognsalget til kundegruppen som var tiltenkt rogn fra Tingvoll, men dette ble til dels kompensert gjennom økt salg i andre segmenter, herunder ørret. Biomassen som var omfattet av ILA-påvisningen var forsikret. og forsikrings-oppgjør kom til betaling og ble regnskapsført i regnskapsåret 2017/18, skriver de.

AquaGen:

  • Selskapet har hovedkontor i Trondheim og produksjonsanlegg i Hemne, Tingvoll. Ørsta og Steigen kommuner.
  • AquaGen er 100 % eid av det tyske selskapet EW Group GmbH.
  • Per 30. juni 2018 var det til sammen 121 fast ansatte (hel- og deltid) i AquaGen AS. herav 36 kvinner og 85 menn.

Ettersom selskapet igjen vil selge rogn produsert i Tingvoll nå i regnskapsåret 2018/19 understreker styret at de forventer et bedre regnskapsår i 2018/19 enn i 2017/18.

- Samtidig forventes også positive effekter fra nyetablert produksjon i Storbritannia, gjennom datterselskapet AquaGen Scotland.

De skriver videre at den underliggende utviklingen i virksomheten er god, og de forventer en god økonomisk utvikling i årene framover.

AquaGen:

  • Selskapet har hovedkontor i Trondheim og produksjonsanlegg i Hemne, Tingvoll. Ørsta og Steigen kommuner.
  • AquaGen er 100 % eid av det tyske selskapet BW Group GmbH.
  • Per 30. juni 2018 var det til sammen 121 fast ansatte (hel- og deltid) i AquaGen AS. herav 36 kvinner og 85 menn.

Ettersom selskapet igjen vil selge rogn produsert i Tingvoll nå i regnskapsåret 2018/19 understreker styret at de forventer et bedre regnskapsår i 2018/19 enn i 2017/18.

- Samtidig forventes også positive effekter fra nyetablert produksjon i Storbritannia, gjennom datterselskapet AquaGen Scotland.

De skriver videre at den underliggende utviklingen i virksomheten er god, og de forventer en god økonomisk utvikling i årene framover.

AquaGen:

  • Selskapet har hovedkontor i Trondheim og produksjonsanlegg i Hemne, Tingvoll. Ørsta og Steigen kommuner.
  • AquaGen er 100 % eid av det tyske selskapet BW Group GmbH.
  • Per 30. juni 2018 var det til sammen 121 fast ansatte (hel- og deltid) i AquaGen AS. herav 36 kvinner og 85 menn.

Ettersom selskapet igjen vil selge rogn produsert i Tingvoll nå i regnskapsåret 2018/19 understreker styret at de forventer et bedre regnskapsår i 2018/19 enn i 2017/18.

- Samtidig forventes også positive effekter fra nyetablert produksjon i Storbritannia, gjennom datterselskapet AquaGen Scotland.

De skriver videre at den underliggende utviklingen i virksomheten er god, og de forventer en god økonomisk utvikling i årene framover.

I mars 2017 kjøpte selskapet 100 % av aksjene i Profunda AS. som er et landbasert anlegg for produksjon av stamfisk lokalisert i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Profunda AS er innfusjonert i AquaGen AS. og anlegget har blitt utviklet og utvidet slik at AquaGen kan levere lakserogn fra landbasert stamfisk hele året fra og med 2019.

- Dette vil styrke leveringsevnen i off-season-segmentet. Kjøpet av Profunda vil gi et sterkt løft for arbeid rettet mot voksende eksportmarkeder for lakserogn, skriver styret.

Prisen på selskapets biprodukt, matfisk, forventer de vil være høy i tiden framover.

- På samme måte som andre aktører i Norge opplever AquaGen økte kostnader knyttet til håndtering av lakselus. Disse kostnadene forventes å bli på samme nivåer neste årene. men der ressurser i større grad benyttes til forebyggende tiltak og mindre til behandlinger, skriver de.

I september 2017 kjøpte AquaGen alle aksjene i NST eiendom AS. Selskapet er siden fusjonert inn i selskapet.

I oktober 2017 kjøpte AquaGen 51 % av aksjene i AquaSearch Ova Aps. Dette selskapet er lokalisert i Danmark og produserer ørretrogn hovedsakelig for porsjonsørretproduksjon. AquaGen skriver de forventer å få betydelige synergigevinster fra investeringen.

Sporbar og steril rogn

Som ledd i selskapets fokus på bærekraftig oppdrettsvirksomhet er produktporteføljen «GREEN LINE», bestående av sporbar rogn og steril rogn lansert.

- Disse produktene adresserer henholdsvis ansvarliggjøring av oppdretter ved rømming og konsekvenser av rømming. Som ledd i å nå FNs bærekraftsmål har Sjømat Norge besluttet at genetisk sporing av fisk skal være en av to metoder som skal benyttes for å bestemte opprinnelsen til rømt fisk.

Økt sykdomsmotstand

Videre har selskapet lansert produktet GAIN som medfører høyere resistens mot lus og sykdommer som gir oppdrettsnæringen betydelige utfordringer, hvilket forventes å gi positive effekter for næringens samlede belastning på det ytre miljø.

- Fisk fra de første leveransene av GAlN befant seg i sjø da regnskapsåret ble avsluttet. og slakt har påbegynt i andre halvdel av kalenderåret 2018. Basert på foreløpig dokumentasjon gir produktet betydelig økt verdiskapningspotensiale for våre kunder og det har så langt fått en god mottakelse i markedet, skriver de.

I mars 2017 kjøpte selskapet 100 % av aksjene i Profunda AS. som er et landbasert anlegg for produksjon av stamfisk lokalisert i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Profunda AS er innfusjonert i AquaGen AS. og anlegget har blitt utviklet og utvidet slik at AquaGen kan levere lakserogn fra landbasert stamfisk hele året fra og med 2019.

- Dette vil styrke leveringsevnen i off-season-segmentet. Kjøpet av Profunda vil gi et sterkt løft for arbeid rettet mot voksende eksportmarkeder for lakserogn, skriver styret.

Prisen på selskapets biprodukt, matfisk, forventer de vil være høy i tiden framover.

- På samme måte som andre aktører i Norge opplever AquaGen økte kostnader knyttet til håndtering av lakselus. Disse kostnadene forventes å bli på samme nivåer neste årene. men der ressurser i større grad benyttes til forebyggende tiltak og mindre til behandlinger, skriver de.

I september 2017 kjøpte AquaGen alle aksjene i NST eiendom AS. Selskapet er siden fusjonert inn i selskapet.

I oktober 2017 kjøpte AquaGen 51 % av aksjene i AquaSearch Ova Aps. Dette selskapet er lokalisert i Danmark og produserer ørretrogn hovedsakelig for porsjonsørretproduksjon. AquaGen skriver de forventer å få betydelige synergigevinster fra investeringen.

Sporbar og steril rogn

Som ledd i selskapets fokus på bærekraftig oppdrettsvirksomhet er produktporteføljen «GREEN LINE», bestående av sporbar rogn og steril rogn lansert.

- Disse produktene adresserer henholdsvis ansvarliggjøring av oppdretter ved rømming og konsekvenser av rømming. Som ledd i å nå FNs bærekraftsmål har Sjømat Norge besluttet at genetisk sporing av fisk skal være en av to metoder som skal benyttes for å bestemte opprinnelsen til rømt fisk.

Økt sykdomsmotstand

Videre har selskapet lansert produktet GAIN som medfører høyere resistens mot lus og sykdommer som gir oppdrettsnæringen betydelige utfordringer, hvilket forventes å gi positive effekter for næringens samlede belastning på det ytre miljø.

- Fisk fra de første leveransene av GAlN befant seg i sjø da regnskapsåret ble avsluttet. og slakt har påbegynt i andre halvdel av kalenderåret 2018. Basert på foreløpig dokumentasjon gir produktet betydelig økt verdiskapningspotensiale for våre kunder og det har så langt fått en god mottakelse i markedet, skriver de.

I mars 2017 kjøpte selskapet 100 % av aksjene i Profunda AS. som er et landbasert anlegg for produksjon av stamfisk lokalisert i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Profunda AS er innfusjonert i AquaGen AS. og anlegget har blitt utviklet og utvidet slik at AquaGen kan levere lakserogn fra landbasert stamfisk hele året fra og med 2019.

- Dette vil styrke leveringsevnen i off-season-segmentet. Kjøpet av Profunda vil gi et sterkt løft for arbeid rettet mot voksende eksportmarkeder for lakserogn, skriver styret.

Prisen på selskapets biprodukt, matfisk, forventer de vil være høy i tiden framover.

- På samme måte som andre aktører i Norge opplever AquaGen økte kostnader knyttet til håndtering av lakselus. Disse kostnadene forventes å bli på samme nivåer neste årene. men der ressurser i større grad benyttes til forebyggende tiltak og mindre til behandlinger, skriver de.

I september 2017 kjøpte AquaGen alle aksjene i NST eiendom AS. Selskapet er siden fusjonert inn i selskapet.

I oktober 2017 kjøpte AquaGen 51 % av aksjene i AquaSearch Ova Aps. Dette selskapet er lokalisert i Danmark og produserer ørretrogn hovedsakelig for porsjonsørretproduksjon. AquaGen skriver de forventer å få betydelige synergigevinster fra investeringen.

Sporbar og steril rogn

Som ledd i selskapets fokus på bærekraftig oppdrettsvirksomhet er produktporteføljen «GREEN LINE», bestående av sporbar rogn og steril rogn lansert.

- Disse produktene adresserer henholdsvis ansvarliggjøring av oppdretter ved rømming og konsekvenser av rømming. Som ledd i å nå FNs bærekraftsmål har Sjømat Norge besluttet at genetisk sporing av fisk skal være en av to metoder som skal benyttes for å bestemte opprinnelsen til rømt fisk.

Økt sykdomsmotstand

Videre har selskapet lansert produktet GAIN som medfører høyere resistens mot lus og sykdommer som gir oppdrettsnæringen betydelige utfordringer, hvilket forventes å gi positive effekter for næringens samlede belastning på det ytre miljø.

- Fisk fra de første leveransene av GAlN befant seg i sjø da regnskapsåret ble avsluttet. og slakt har påbegynt i andre halvdel av kalenderåret 2018. Basert på foreløpig dokumentasjon gir produktet betydelig økt verdiskapningspotensiale for våre kunder og det har så langt fått en god mottakelse i markedet, skriver de.