Fiskehelsesjef Ralph Bickerdike i Scottish Sea Farms og daglig leder i Aquagen Scotland Andrew Reeve er fornøyd med avtalen som de mener vil sikre en laks som er mer tilpasset skotske forhold. Foto: Craig Stephen/Aquagen.

AquaGen klar for Holywood

AquaGen har inngått en avtale om å kjøpe Scottish Sea Farms sitt settefiskanlegg i Holywood, lokalisert nær Dumfries.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge Aquagen er dette en langsiktig, strategisk investering for å imøtekomme en økende etterspørsel etter AquaGen-rogn i Skottland.

- Oppkjøpet gjennomføres etter en vellykket prøveproduksjon av rogn i settefiskanlegget høsten 2018 og vil gjøre AquaGen i stand til å tilby Skottlands lakseoppdrettere en stabil og forutsigbar forsyning av rogn fra lokalt oppdrettet AquaGen-stamme, skriver selskapet i en pressemelding.

Oppkjøpet vil ifølge avlsselskapet også legge til rette for et målrettet avlsprogram for å utvikle de genetiske og biologiske egenskaper som er tilpasset skotske oppdrettsforhold, og som dermed gir robuste laksepopulasjoner med spesiell vekt på fiskens velferd.

- Vi planlegger en rekke oppgraderinger for anlegget. I første omgang skal vi produsere og levere rogn fra november 2019 til juni 2020. På lengre sikt håper vi å utvide til helårslevering av opptil 50 millioner rogn årlig, sier AquaGens administrerende direktør, Nina Santi i meldingen.

AquaGen Scotland ble etablert høsten 2017 og har hovedkontor ved Stirling University Innovation Park. Selskapet vil ha ansvaret for produksjonen og måling av prestasjonene til laksen, og har åtte ansatte hvorav fire av dem er heltidsbasert i Holywood. Ytterligere to nye stillinger vil bli opprettet når produksjonen utvides.

I motsetning til kystnære settefiskanlegg, bruker anlegget i Holywood brønnboret grunnvann, et system som er kjent for høy biosikkerhet, kvalitet og konstant temperatur på vannet og er derfor godt egnet for rognproduksjon.