GAIN-fisk. Foto: Aquagen.

Millioner av GAIN-fisk klar til å prestere i sjø

Aquagen melder at de første genomisk selekterte laksene med oppdrettshistoriens største fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst er klar for sjøsetting fra høsten 2017.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Prestasjonene av dette rognproduktet fra AquaGen, kalt GEN-innOva® GAIN (GAIN) skal måles gjennom hele sjøfasen hos de matfiskoppdretterne som mottar smolten. Data fra ferskvannsfasen viser allerede at GAIN-fisken gjør det svært godt på tilvekst og dødelighet i forhold til andre fiskegrupper, skriver de.

GAIN har vært gjennom omfattende uttesting i laboratoriet og i småskala feltforsøk før lanseringen i 2016. Resultatene så langt viser at GAIN er godt tilpasset de største utfordringer dagens oppdrettslaks har i sjøfasen:

  • 30-40 % færre lus
  • Høy håndteringstoleranse
  • 1-2 måneder kortere tid i sjø

- Kundene våre har store forventninger til produktet, og de første 50 millioner GAIN-rognene ble raskt solgt ut. Etterspørselen framover er også stor», sier administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi i en pressemelding.

Følger prestasjonene til GAIN-fisken i sjøen

Nå som historiens første GAIN-fisk går i sjøen, starter AquaGen samtidig opp et stort kartleggingsprosjekt. Prosjektet skal dokumentere hvordan GAIN-fisken presterer gjennom hele verdikjeden. Med utgangspunkt i 50 millioner rogn, blir det et stort antall fiskegrupper å følge i sjø. Ved å samle inn data fra alle disse gruppene, får man en unik kunnskap om hvordan GAIN-fisken presterer, under ulike forhold og ikke minst samlet sett. AquaGen setter med dette en ny standard når det gjelder å dokumentere betydningen av avl og genetikk.

Større krav til dokumentasjon

Motivet for å starte et så stort kartleggingsprosjekt, er å møte våre kunders etter hvert større og større krav til dokumentasjon. Det er viktig å få frem hvilke prestasjoner fisken faktisk er i stand til å levere på, og dataene vil bli presentert etter hvert som de foreligger. Ved å delta i kartleggingsprosjektet, kan hver enkelt lokalitet og selskap få en unik mulighet til å sammenlikne utviklingen i sjø med et gjennomsnitt av andre GAIN-fiskegrupper i prosjektet.