Tim Martin Knutsen . Foto: AquaGen.

Tim Martin Knutsen blir forsker i AquaGen

Tim Martin Knutsen er ansatt som forsker i AquaGen fra første august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aquagen melder at han i første omgang jobbe med utvikling av en robust og lusespisende rognkjeks, men senere også avlsmessig fremgang for egenskaper hos andre oppdrettsarter.

- Tim Martin har mastergrad i biologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) i Ås, med spesialisering innen genomikk, statistisk genomforskning og populasjonsgenetikk. De siste årene har han vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Sigbjørn Lien sin gruppe ved NMBU. I doktorgraden har han blant annet studert den genetiske kontrollen av fettsyresammensetning i kumelk, og identifisert genvarianter som virker inn på denne. Doktorgraden er planlagt for innsendelse høsten 2017.

Han har tidligere jobbet med medisinske analyser ved Lovisenberg sykehus i Oslo og vært konsulent for Geno. I sistnevnte stilling ledet han arbeidet med å systematisere og kvalitetssikre genetiske data som koder for viktige egenskaper hos storfe.

- Ansettelsen av Tim Martin vil videreføre AquaGens sterke satsing på FoU som bidrar til utvikling av nye produkter innen helse, kvalitet og produktivitet hos flere fiskearter. Bruk av moderne genetiske seleksjonsmetoder har allerede gitt stor fremgang for en rekke gunstige egenskaper hos laks, regnbueørret og coho. I fremtiden kan vi forvente at genetisk informasjon vil få enda større betydning for bedre dyrevelferd og lønnsomhet i oppdrettsnæringen, skriver selskapet.