Fisk på 4 kg som aldri har sett havet. Foto: AquaMaof
Fisk på 4 kg som aldri har sett havet. Foto: AquaMaof

Har bygget stort FoU-anlegg for landbasert matfisk av laks

Den israelske produsenten av landbasert RAS-teknologi, AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd., har bygget et anlegg for produksjon av opptil 600 tonn laks i året. Anlegget som håndterer alt fra eggproduksjon til slakt ligger i nærheten av Warszawa i  Polen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi ser et betydelig vekstpotensial i RAS-anlegg for laks, sier adm. dir. i AquaMaof David Hazut i en pressemelding.

Han forklarer investeringen i Polen vil tjene to hovedformål:

- For det første driver vi dette anlegget som et FoU-senter innen RAS, der vi samler inn verdifull informasjon og analyserer den. For det andre tjener det som et opplæringsanlegg for våre kunders ansatte.

Anlegget har flere RAS-enheter med tankplass fra 1-200 kbm.

Anlegget er bygget med en nullutslippsteknologi. Ifølge selskapet er kjernen i deres RAS-teknologi effektivt strømforbruk, dramatisk reduksjon av energikostnader.

Det er ingen trommelfiltre som igjen gir et redusert vedlikehold. krever minimalt vedlikehold, mens optimalisert et avansert fôringsstyringssystem muliggjør reduksjon av fôrfaktoren og dermed driftskostnader.

I tillegg til fasiliteten  “Global Fish” har selskapet flere prosjekter rundt om i verden I ulike stadier, bade smolt og matfisk og de forventer at flere prosjekter vi påbegynnes i de kommende månedene.

For to år siden annonserte AquaMaof at de var valgt av Grieg Seafood til å bygge en av verdens største innendørs akvakulturfasiliteter for laks i Newfoundland. Selskapet har også etablert en forretningsenhet i Skottland.

AquaMaof Technologies Ltd.

AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd. er et privat selskap basert i Israel som spesialiserer seg på innendørs akvakulturteknologi og leveranse av nøkkelferdige prosjekter. Selskapet har over 30 års erfaring og har levert design, produksjon, driftsstøtteløsninger for akvakultur på over 50 steder rundt om i verden.