Brimer er nå sertifisert som leverandør og produsent av oppdrettskar. Foto: Brimer.

Brimer sertifisert som leverandør av oppdrettskar

Brimer har nå mottatt revisjonsrapporten fra Aquastructures som bekrefter at Brimer er sertifisert for levering og produksjon av oppdrettskar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Så langt vi kjenner til, er vi blant de første kar-leverandørene som har fullført dette løpet, sier kvalitets- og utviklingssjef Helge Støylen i en pressemelding fra selskapet.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trådte i kraft 01.01.2018. Den setter krav om at alle nye anlegg skal tilfredsstille kravene i NS9416:2013. I tillegg stiller den spesifikke krav om produktsertifisering til kar, rør og slanger.

Lang erfaring

- Brimer er leverandør av komposittprodukter med lang erfaring i å levere glassfiberarmerte plasttanker til en lang rekke formål, men det er først i de senere årene at vi har satset inn mot oppdrettsnæringen, sier salgssjef Dag A. Davik.

Forskriften og standarden er en viktig årsak til at Brimer nå satser tungt inn mot denne næringen.

- Kravene stilles ikke bare til produksjon av kar, men til hele prosessen fra design, dimensjonering, produksjon, sporbarhet, kvalitetssikring og montering. Vi ser det som en stor fordel at næringen nå får felles minimumskrav.

- Brimer hadde et godt utgangspunkt, sier senioringeniør i Aquastructures, Joachim Buarø.

De hadde allerede et kvalitetssikringssystem som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og de har i mange år designet og dimensjonert iht. anerkjente internasjonale standarder. Noen nye rutiner måtte innføres, men i hovedsak gikk det på å tilpasse eksisterende prosedyrer og skjema til kravene i den nye standarden.

Brimer leverer hele spekteret av kar, fra små startforingskar på noen få kubikk til store post-smoltkar på over 3000 kubikk.

- Vi har tatt med oss det unike konseptet vi har brukt på drikkevannsbasseng siden 90-tallet til å lage de store oppdrettskarene. Brimer sin metode med å kombinere kompositt som er forsterket med armert betong, gjør det mulig å levere svært store enheter. Samtidig beholder vi alle de gode egenskapene som glassfiberarmert plast har som innvendig overflate i oppdrettskar, sier han og ramser opp: 

  • tett overflate
  • ingen inntrenging av urenheter og smitte
  • lett rengjøring
  • tåler vask med høyt trykk og kjemikalier svært godt
  • levetid på mer enn 30 år

- Markedet vet å sette pris på våre løsninger. Vi har aldri hatt større ordrereserve enn nå og vi merker stor interesse fra oppdrettsnæringen, avslutter Dag A. Davik.