Figuren viser en AquaSim analyse av en brønnbåtoperasjon på et anlegg. Illustrasjon: Aquastructures

Stadfester at forankringssystemer kan bedres

- Brønnbåtoperasjoner, luseskjørt og andre operasjoner har etterhvert blitt en større andel av uønskede hendelser, skriver daglig leder i Aquastructures, Are Berstad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aquastructures er enige med Fiskeridirektoratet som i en tidligere sak på kyst.no har uttalt at at forankringssystemene til oppdrettsanleggene ikke er beregnet for luseskjørt og store brønnbåter

- Brønnbåtoperasjoner, luseskjørt og andre operasjoner har etter hvert blitt en større andel av uønskede hendelser sier oppdrettsanlegg, skriver daglig leder i Aquastructures, Are Berstad i en kommentar til saken.

Han viser til at siden Aquastructures presenterte den første versjonen av analyseverktøyet AquaSim for drøye 10 år siden, har bransjen tatt analyseverktøyet i bruk til dimensjonering av anlegg, not, fortøyning og fôrflåter.

- Allerede på AquaNor 2015 presenterte vi beregninger av laster i fortøyningssystem ved brønnbåtoperasjoner kombinert med vær og vind. Oppdrettere har allerede bestilt dette, og fått beregnet hvilket værvindu det er forsvarlig å utføre brønnbåtoperasjoner i, selv om dette er utenfor minimumskravene i NS 9415, skriver Berstad.

- Selv om vi i dag gjør slike beregninger for enkelte oppdrettere, støtter vi fullt ut fiskeridirektoratet i at NS 9415 er moden for revisjon.

Selskapet var med den gangen NS 9415 kom i 2003 og ved revisjonen i 2009.

- NS 9415 representerte et vannskille, vi fikk strukturert kriterier og sikkerhetsfaktorer som oppdrettsanleggene skulle sjekkes mot. Brønnbåtoperasjoner og bruk av luseskjørt var imidlertid ikke noe som ble tatt opp den gangen, men som absolutt bør sees nærmere på i forbindelse med revisjon av NS 9415, legger han til.

Aquastructures eier og utvikler analyseverktøyet, som ifølge selskapet er verdensledende til å beregne kapasiteten til oppdrettsanlegg under miljølaster på lokalitet. Dette verktøyet videreutvikles stadig i tett dialog med brukerne, og i tråd med bransjens behov.

- Vi holder stadige kurs for brukere og andre interesserte.