Skal du føre arbeidbåt over 8 meter, vil det nå bli stilt krav om kompetansesertifikat. Illustrasjonsfoto av arbeidsbåt: Risnes Marine.

Sjøfartsdirektoratet varsler nye krav til førere av arbeidsbåt

Etter en tidligere høringsrunde der Sjøfartsdirektoratet endte opp med å trekke høringsforslaget, har de nå kommet med et revidert forslag. Det vil bli gjeldende bl.a for alle som skal føre arbeidsbåter større enn 8 meter. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I 2017 ble nye sertifikatkrav i kvalifikasjonsforskriften sendt ut på høring. Mange og omfattende høringssvar førte til at forslaget den gang ble trukket. Direktoratet mottok den gang rundt 60 høringssvar til forskriftsforslaget.

- På grunn av mange og omfattende høringssvar, besluttet vi å trekke forslaget om dekkoffisersertifikater i påvente av en ytterligere utredning av kravene. Nå er et nytt, revidert forslag sendt ut på høring. Dette skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

- Krav til sertifikat for skipsfører av lasteskip med lengde mindre enn 15 meter er etterspurt fra aktører i næringen. Sjøfartsdirektoratet har fått svært mange tilbakemeldinger de siste årene om at det er et stort behov for at det etableres dekksoffisersertifikater, og klarere kvalifikasjonskrav for mannskap, på fartøy med lengde mellom 8 og 15 meter. 

Det har de siste årene forekommet flere alvorlige hendelser på fartøy med lengde mindre enn 15 meter. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) avdeling sjø, påpekte i 2014  etter ulykken med oppdrettsbåten Maria der to personer omkom at “Det stilles i dag få krav til besetningens kompetanse for denne type båter under 15 meter selv om operasjonene de gjennomfører kan være komplekse og krevende med mye teknisk utstyr involvert.”

Fartsområder

  • Fartsområde 1:Fart på helt innelukket farvann: Fart på norske innsjøer og elver, og indre deler av fjorder og annet norsk farvann hvor det som regel kan regnes med smult farvann.
  • Fartsområde 2: Fart på beskyttet farvann: Fart på norsk farvann som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann. 
  • Fartsområde 3: Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 5 nautiske mil ikke passeres. Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekninger på over 5 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.
  • Fartsområde 4: Innaskjærs fart hvor åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil ikke passeres. Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer noen strekning på over 25 nautiske mil som er uten beskyttelse mot bølger og vind fra åpent hav, samt alle innenfor liggende farvann.
  • Liten kystfart: Fart på den norske kyst, hvor skipet passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil, samt alle innenfor liggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen. Farvannet rundt Stadlandet regnes som liten kystfart.

Fra 8 meter og oppover

Sjøfartsdirektoratet sender nå ut det nye forslaget på høring, med høringsfrist 22. oktober. Fristen for høring er satt til åtte uker, og ikke tolv, da dette var ute til høring i fjor.

I dag er det det krav om at skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, skal ha relevant kompetansesertifikat for dekksoffiser.

Nå foreslås det i stedet at det blir et sertifikatkrav for skipsfører på fartøy lengre enn 8 meter som skal gå i fartsområde “liten kystfart og mindre”. Her må man ha det som heter “kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6” dersom båten imidlertid er mindre enn 15 meter (men større enn 8) sertifikatkravet for skipsfører  (i fartsområde 3 eller større fartsområder, og som ikke skal ha fartøyinstruks) ha kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7. For nevnte fartøygruppe vil det altså i fartsområde 1 og 2 fortsatt ikke være sertifikatkrav for skipsfører.

- Dette forskriftsforslaget medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 55, skriver direktoratet i høringsbrevet.

I tillegg foreslås regel om kvalifikasjonsbevis for skipsfører av lasteskip med største lengde under 15 meter, som er født før 1. januar 1979, og som kan dokumentere minst fem års arbeidserfaring som skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter.

Kravene vil gjelde fra 1. januar 2024.

Sjøfartsdirektoratet tar sikte på at søkere som oppfyller kravene til utstedelse av de nye kompetansesertifikatene på bakgrunn av allerede oppfylte utdanningskrav og opptjent fartstid, kan søke om å få utstedt de nye sertifikatene i løpet av første kvartal 2019.

Sjøfartsdirektoratet skriver at de foreslås at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2019.