Fra venstre: Gunnar Daníel, Kristján Kári, Óskar Gíslason og Páll Línda

Islandsk Benchmark-rogn ga storfisk produsert på svært kort tid

6,5 kg etter 16 måneder på Island - med genetikk fra Benchmark

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Til tross for kalde sjøtemperaturer oppnår Arctic Fish, som driver oppdrett i Vestfjordene på Island, svært gode resultater på tilvekst.

Svein Ove Tveiten, Daglig leder i Arctic Fish

For daglig leder, Stein Ove Tveiten i Arctic Fish er produksjonstiden i hovedsak styrt av tidspunkt for smoltutsett til sjø med bakgrunn i kalde sjøtemperaturer vinterstid. I tillegg spiller genetikken også en sentral rolle, sammen med størrelse og kvalitet på smolten, fôringspresisjon og fiskehelse.

3 generasjoners erfaring med forbedringer år for år

- Vi har erfart en produksjonstid mellom 16 og 24 måneder i løpet av de tre siste generasjonene med fisk, men tendensen er klar – tilveksten forbedres år for år, sier den daglige lederen, som for øvrig er norsk.

Laksen som ble slaktet tidligere denne måneden hadde bare gått i sjøen i 16 måneder, men var hele 6,5 kg på snitt, og hadde en TGC på 3.38 ved produksjonsslutt. Smolten var 270 g i snitt da den ble sjøsatt d. 28. mai 2019, og rogna var levert av StofnFiskur.

Fakta om Arctic Fish

  • Islandsk oppdrettsselskap som har sine sjølokaliteter, smoltanlegg og hovedkontor i Vestfjordene
  • Har lisens på 17.100 tonn MTB, og er sertifisert i henhold til ASC standarden
  • Selskapet er eiet 50% av det norske børsnoterte oppdrettsselskapet NRS gjennom en joint venture
  • Selskapet forventer å slakte ca. 8.000 tonn i 2020, og ca. 11.000 tonn i 2021
  • Slakting blir utført eksternt, mens fisken blir solgt og markedsført gjennom merkenavnet Iceborn

Planene er klar for videre vekst

Arctic Fish sitt smoltanlegg i Tálknafjördur stod ferdig i 2018, og er et moderne anlegg basert på RAS og ferskvann.

- Vi har per i dag lisens for 1.000 tonn årlig produksjon, og den har vi som mål å utnytte de kommende årene. Deretter har vi planer om å øke både kapasiteten og tillatelser til et nivå av 2.500 tonn, sier Tveiten.

Vekstplaner har selskapet i tråd med resten av næringen på Island. Havforskningsinstituttet har gitt næringen rammer for inntil 106.5 tusen tonn produksjon i sjø, og ut ifra søknader som selskapet har inne samt de eksisterende lisensene, har Arctic Fish ambisjoner om en andel på ca. 31 % av dagens ramme.

- Vi mener at en slik andel vil gi oss anledning til en god struktur med veksling av produksjonssyklusene mellom de ulike fjordsystemene hvor vi har våre lokaliteter. Da får vi også gode barrierer og muligheter til å innføre preventive tiltak mot eventuelle fremtidige utfordringer på fiskehelse.

Videre potensiale for økt tilvekst med nytt spesialtilpasset rognprodukt

- Rognproduktet som Arctic Fish har produsert denne fisken av var et standard produkt vektet for tilvekst i tillegg til en rekke andre egenskaper som også etterspørres i andre markeder, forteller Robert Runarsson som er salgssjef hos StofnFiskur hf, et selskap i Benchmark Genetics.

I fjor lanserte selskapet et nytt produktkonsept for den islandske næringen med navnet SalmoBoost, og som Arctic Fish nå har tatt i bruk.

- Næringen på Island har langt mindre utfordring med sykdom og lus, og derfor har vi tilpasset den genetiske vektingen i SalmoBoost for en høy tilvekst i sjø, forklarer Robert.

Han forteller at det nå er opp til kundene å ta ut denne ekstra genetiske fremgangen gjennom å produsere smolt med høy kvalitet, optimalisere fôringen og håndtering av fisken i sjø. Han er spent på hvilke resultater selskaper som Arctic Fish vil oppnå når de i årene fremover skal slakte ut fisk som er basert på det nye produktet.

Bærekraft og kvalitet gjør fisken ettertraktet

Islandske myndigheter har innført noen av de strengeste kriteriene for oppdrett i sjø i verden med bakgrunn i et «føre var-prinsipp». For å redusere risiko for genetisk innblanding i tilfelle rømming ligger områdene som er tildelt lisenser langt unna lakseførende vassdrag. Dessuten er standarden NS9415 for rømmingssikkerhet lovpålagt på Island.

- Vi har stor respekt for vår innvirkning på miljøet, og har derfor valgt å bli sertifisert i henhold til ASC-standarden. Gjennom ASC kan vi dokumentere til både myndigheter, kunder og eventuelle kritiske røster at vi driver vår virksomhet på en ansvarlig måte, forklarer den daglige lederen.

Stein Ove Tveiten er overbevist om at næringens fokus på bærekraft, lavt sykdoms- og lusepåtrykk, og rent og kaldt vann har gjort den Islandske laksen til et ettertraktet produkt ute i verden.

- Fisken på Island har hatt en særdeles fin kvalitet, både på tekstur og farge. Laksen lever i et naturlig kaldt vann og er relativt sent voksende sammenliknet med andre land. Dette gjør at den har sine fortrinn hos kresne kundegrupper i de ulike markedene, sier han.

Fakta om Benchmark Genetics

  • Benchmark Genetics består av selskapene Benchmark Genetics Norway AS, StofnFiskur HF, Benchmark Genetics Chile, Spring Genetics og Benchmark Genetics Shrimp.
  • Selskapene er verdensledende innen avl og genetikk på atlantisk oppdrettslaks, tilapia, reker og rognkjeks, som blir produsert i Norge, Island, Chile, USA, Brazil og Colombia.
  • Benchmark Genetics er også ledende i verden innen tekniske genetiske tjenester til akvakulturnæringen.
  • På Island har Benchmark Genetics selskapet StofnFiskur som har 3 produksjonsanlegg på sør-østspissen av øya, med en årlig produksjonskapasitet på ca. 200 millioner rognkorn. Selskapet eksporterer rogn til hele verden, og er en ledende leverandør til den voksende landbaserte oppdrettsnæringen globalt.
  • Benchmark Genetics er en del av det britiske børsnoterte selskapet Benchmark Holdings plc.

Selvforsynt med lokal genetikk

Island har svært strenge regler for import av levende dyr for å hindre tilførsel av uønskede agens inn i landet. Derfor er det ikke mulig for oppdretterne å importere rogn fra andre produksjonsland, som for eksempel Norge.

StofnFiskur hf har drevet et avlsprogram for atlantisk laks på Island siden 1991, og forsyner hele den Islandske næringen med rogn fra sine biosikre anlegg på sør-vestkysten av øya.

- Samarbeidet med StofnFiskur har fungert utmerket, og vi er heldige som har en lokal aktør som dem med oss i utviklingen som nå pågår på Island.

- For oss er det særdeles viktig med god oppfølging, service og tilgangen til en kunnskapsrik diskusjonspartner, og dette får vi gjennom teamet hos StofnFiskur. I tillegg leverer de et dokumentert godt produkt, avslutter Stein Ove Tveiten.