Kenneth Brandal
Kenneth Brandal

Atlantic Cod Farms henter inn 21 mill. kr

Atlantic Cod Farms AS har gjennom en rettet emisjon hentet inn 21 millioner kroner. Pengene skal brukes til biomasseoppbyggiing i sjø.

Publisert

 – Vi er godt fornøyd med å få denne emisjonen på plass til tross for et vanskelig kapitalmarked, sier adm.dir Kenneth Brandal i en melding fra selskapet. Atlantic Cod Farms AS har samlet hentet inn kr 93 mill i egenkapital i 2010. Selskapet ledes fra Stadlandet i Selje kommune. Atlantic Cod Farms besitter 37 matfiskkonsesjoner og har pr i dag 34 fast ansatte. Selskapet vil slakte nær 4.800 tonn oppdrettstorsk i inneværende år.