Nytt torskeselskap på trappene

Atlantic Cod Farms AS kan bli det neste store oppdrettsselskapet for torsk i Norge. De skal raskt opp i en produksjon på 10 millioner egenprodusert settefisk. Mye av denne skal settes ut i egne matfiskanlegg.

Publisert

Daglig leder i Atlantic Cod Farms, Kenneth Brandal sier til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no at de jobber med planer om å bygge ut kapasiteten på land slik at de kan produsere større settefisk på land. Vi mener at jo større fisken er når den møter sjøvannet i merdene, jo større sjanser har den for å overleve og bli en fisk av høy kvalitet, sier han. Vaksinering skjer når torskeyngelen er rundt 40 gram. Brandal mener det er et poeng å beholde fisken på land ennå en stund etter vaksinering.

Satser på Fosen

Atlantic Cod Farms etablerer i disse dager hovedkontor på Stadlandet i Sogn og Fjordane. Yngelproduksjonen vil i hovedsak foregå ved det som tidligere het Fosen Akvakultursenter, nå Atlantic Cod Juvelniles, kapasiteten per i dag er 4-5 millioner yngel. I år produseres det rundt 1,5 million yngel der. Hvor selskapet skal ha sin fremtidige påvekstkapasitet vil han ikke si noe om ennå. Vi kan enten satse alene eller vi kan samarbeide med andre aktører. Dette er ikke bestemt ennå, men vi jobber med saken. Godt samarbeid torskeoppdretterne i mellom er uansett nøkkelen til suksess, her er plass nok til alle, markedet for fersk torsk er knallsterkt og voksende, sier Brandal

Bygger oppdrettsklynger

Kenneth Brandal har jobbet med laks i bortimot 20 år. Biologen satser nå på torsken og har stor tro på at denne arten vil bli den neste, store oppdrettsarten i Norge. En av strategiene til Atlantic Cod Farms er å bygge opp matfiskproduksjonen i klynger. – Vi har allerede 6 godkjente matfiskkonsesjoner i Møre og Romsdal, forteller Kenneth Brandal. Han legger til at de i tillegg til å søke om flere konsesjoner, kommer til å kjøpe andeler i eksisterende konsesjoner. – Det er delt ut ganske mange torskekonsesjoner. Mange av disse drives på sparebluss, eller de er ikke satt i drift. Min kontakt med mange av de som eier og driver slike konsesjoner er at de ønsker nye eiere samtidig som de får anledning til fortsatt å være med på eiersiden. Flere av de største aksjonærene i Atlantic Cod Farms har lokal tilknytning til oppdrettsselskapets kjerneområde. Helge Hellebust (styreformann) som til daglig jobber i Ferd Venture. Rune Vartdal (matfiskansvarlig), tidligere aksjonær i Vardal Plast og tidligere lakseoppdretter er en annen stor aksjonær.