Vil løse laksestriden med hyse

Martin Jaffa hos den skotske lakseanalytikeren Callander McDowell mener laksestriden mellom Norge og EU kan løses ved at Norge gir av sin hysekvote til EU.

Publisert

Gustav-Erik Blaalid

- Helt siden 1996 har vi ment at striden med Norge burde vært løst på en varig måte, sier Martin Jaffa til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no. Forslaget om å bytte hysekvoter med en varig lakseløsning, mener Jaffa kan være veien å gå. - Norske fiskere har ikke fisket hele kvoten med hyse. Når over 6000 tonn ikke blir fisket fordi fiskerne ikke er interessert, har de fisk til overs. Kvoten på denne hysen kan overføres til EU mot at Norge får fri markedsadgang for laks, sier Jaffa. Han tar det ikke så tungt at det ikke er lakseprodusentene i EU som får en eventuell fordel av å finne en handelsløsning med Norge, men at det blir fiskerne og den tradisjonelle fiskeindustrien.

- Lakseprodusentene i EU nyter for tiden godt av høye laksepriser, og de tjener godt med penger. I tillegg er det mange av dem som legger over til økologisk produksjon, noe som er et nisjeprodukt som ikke konkurrerer på det samme markedet der minsteprisordningen gjelder idag, sier Martin Jaffa til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.