Oppdrettsanlegg, merd, havforskningsinstituttet.

Finnøy Fisk slo tilbake

Etter å ha mister over halvparten av inntektene sine i 2012, slo Finnøy Fisk tilbake med et resultat på 24,7 millioner før skatt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyvind Sjøthun Røen

*Sum i millioner* 2013 2012
Sum driftsinntekter 37,60 13,01
Driftsresultat 23,68 1,03
Resultat før skatt 24,74 1,50
Sum eiendeler 84,75 60,82
Egenkapitalandel i % 48,8 47,7

Det store prisfallet i 2011 ga store økonomiske utfordringer for de fleste oppdretterne i Norge. Finnøy Fisk var et av selskapene som taklet det krakket best. I 2011 kunne det lille oppdrettsselskapet vise til en resultatgrad på 69 prosent.

Men selv om Finnøy Fisk klarte seg godt i 2011, da man hadde priser ned mot 18 kroner kilo, gikk selskapet på en aldri så liten smell i 2012. Da ble inntektene deres mer enn halvert. I fjor var imidlertid Finnøy tilbake igjen da de leverte et resultat før skatt på 24,74 millioner kroner. Med driftsinntekter på 37,6 millioner kroner, oppnådde selskapet dermed en resultatgrad på hele 65,8 prosent.

Det tilsvarer en kraftig forbedring fra 2012, da selskapet bare hadde et resultat før skatt på 1,5 millioner og en resultatgrad på 11,5 prosent.

Selskapet som holder til på Hjelmeland i Rogaland har to matfiskkonsesjoner. De driver med både laks og regnbueørret, og disponerer ifølge Fiskeridirektoratets oversikt hele 33 lokaliteter.