Havbrukssamlingen: – Mer risiko med hydrogenperoksid enn Thermolicer

Vi mener det er mer risiko med hydrogenperoksid som lusebehandling, enn med Thermoliceren, sier Ingebrigt Landa fra Kobbevik og Fureholmen Fiskeoppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Linn Therese Skår Hosteland

Under FHFs havbrukssamling holdt Landa, innlegg om deres erfaringer på håndtering av laks ved bruk av Thermolicer. Bedriften har også tidligere delt erfaringer rundt maskinen.

Les også- Lusa dett av. Enkelt og greit.

- Det vi ser når vi holder på med dette er at det har mye å si hvilken helsestatus fisken har. Hjelleproblemer, PD, årstid samt fiskestørrelse, har betydning for fisken, sier han.

- Best overlevelse og resultat får man når man loser inn fisk i små porsjoner. Fisken må ikke gå trengt for lenge og her er det en fin balanse, for den må trenges for å nå frem, sier han.

Også lokalitet og strømforhold, påpeker han har innvirkning på hvordan fisken tåler behandlingen og hvordan fisken er rustet for behandling.

Ingebrigt Landa.

- Det er enormt mange faktorer som spiller inn på behandlingen. Har man et luseproblem tar ikke lusen hensyn til fiskehelsestatus, understreker han.

Han opplyser at det tempererte ferskvannet i maskinen, har rundt 32 grader og at behandlingstiden på fisken er cirka 20 sekunder.

- Den minste fisken vi har behandlet er på rundt 700 gram den største fire kilo, og vi ser samme effekt på stor og liten fisk. Selve enheten kan behandle fra 30-80 tonn i timen varierende på størrelse av fisken. Vi har god effekt og registerer 95 % pluss effekt på laks. Maskinen er også testet på regnbueørret og har vist god effekt, sier han

Landa poengterer at fisken må være nok sultet, helst i fire dager, før behandling.

- Man må også sørge for at man har nok og store mengder vann. Fordelen med maskinen er at man har muligheten for å korrigere behandling underveis ettersom det bare er noe fisk i systemet, i motsetning til eksempelvis ved hydrogenperoksidbehandlinger da man behandler hele merden, sier han.

Han legger også til at det er mest praktisk å splitte fisken i merder etter behandling, som en ekstra sikkerhet om noe skulle oppstå.

- Vår erfaring er at det ikke er økt dødelighet med Thermoliceren, enn ved andre alternativer. Vi mener det er mer risiko med hydrogenperoksid som lusebehandling, sier han.