AF Decom Raunes Fiskefarm

Høringsmøte om omstridt område

Tirsdag denne uken har Vindafjord kommune invitert til et høringsmøte om det omstridte sjøområdet i Vats der konflikten mellom Raunes Fiskefamr og AF Decom har pågått.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyvind Sjøthun Røen

AF Decoms miljøbase i Vatsfjorden ligger et lite steinkast fra oppdrettsselskapet. Foto: Raunes Fiskefarm

Sjøområdet i Vats- og Yrkefjorden har vært preget av en høylytt konflikt de siste årene. Oppdrettsselskapet, Raunes Fiskefarm har lenge hevdet at AF Miljøbase Vats har drevet ulovlig forurensning som er med på å ødelegge muligheten for oppdrett i området.

Senest i fjor rapporterte oppdretterne inn at det var funnet diesel i vannoverflaten i nærheten av oppdrettsanlegget deres.

Les også: Frikjente seg selv etter dieselutslipp

Denne uken har Vindafjord kommune invitert til et åpent høringsmøte i sammenheng med saken om reguleringsplanen sjøområdet i Vats- og Yrkefjorden.

- Formålet med høringen er å gjøre det mulig for enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner og andre å komme med sine innspill direkte til politikerne før andre gangs behandling av saken, skriver Vindafjord kommune på sine hjemmesider.

Foreløpig er det registrert ni påmeldte til det åpne høringsmøtet som arrangeres fra klokken 1700 – 2000 på Ølen kulturhus.

Rekkefølgen på de påmeldte er trukket og er som følger:

  • Raunes Fiskefarm –Karl Johan Lier
  • Noregs miljøvernforbund avd Vats/Yrke - Osvald Eikanes
  • Noregs Fiskarlag - Jan Henrik Sandberg
  • Sunnhordland Havbruk – Trond Sveen
  • Fiskarlaget Vest – Britt Sæle Instebø
  • AF-Decom – Odd Magne Grøntvedt
  • Fiskeridirektoratet – Kari Grundvig
  • Tysvær fiskarlag- Arve Hersdal
  • Norges miljøvernforbund – Ruben Oddekalv/Kurt Oddekalv

Andre gangs behandling av saken skal gjøres av formannskapet tirsdag den 6. mai. Til dette møtet vil rådmannen legge fram saken med en endelig innstilling etter å ha vurdert høringsuttalelsene under denne ukens møte.

Forholdet mellom AF Decom og Raunes Fiskefarm har vært langt fra fredfullt. Foto: Sigbjørn Langhelle