Kurt Oddekalv

Krever nedleggelse av oppdrett i luseområde

Flere er bekymret over mengden lus på fisk i Salangsvassdraget. Oppdrettsnæringen får skylden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Gunhild Okstad, leder i Salangsvassdragets fiskeforedling, forteller om store mengder laks, ørret og røye med lakselus og luseskader.

– Lakselus har det bestandig vært, men når en røye på ett kilo har 70 lus som man kan se, da et det mye. Det er helt skrekkelig at det er så mye lus på fisken. Og det er faktisk røya som kommer verst ut i å sier hun til Folkebladet.

Det er oppdrettsnæringa som skaper luseproblemet, kan Okstad fortelle.

– Engasjert blir man når man brenner for villfisken og ser de skadene som oppdrettsnæringen påfører villfisken med rømminger og lus. Oppdrettsnæringa er en stor belastning for villaksen, sier Okstad.

Norges Miljøvernforbund krever nedleggelse eller flytting av oppdrettsanleggene i Malangen- og Målselvområdet.

- Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på bakgrunn av den prekære lakselussituasjonen at nødvendige tiltak iversettes for å beskytte den unike laksestammen i Malangen/Målselvområdet.Malangen må være fri for åpne oppdrettsanlegg. Dette er ikke å være imot oppdrettsnæringen, men å stille krav til bærekraft, skriver leder, Kurt W. Oddekalv i et brev til Fiskedirektoratet.