Kurt Oddekalv

– MH-rømming større enn innsig av villaks

Rømmingene til Marine Harvest er alene atskillig større en det årlige innsiget av villaks til norske vassdrag, sier Norges Miljøvernforbund i anmeldelsen av selskapet. Marine Harvest kommenterer at de ikke har mottatt noen anmeldelse fra politiet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Therese Soltveit

Miljøvernforbundet (NMF) leverte anmeldelse mot Marine Harvest onsdag ettermiddag. Kyst.no har fått tilgang til anmeldelsen Kurt Oddekalv leverte til politiet. 

- Norges Miljøvernforbund politianmelder med dette Marine Harvest Norway AS for utslipp av minst ti tusen oppdrettslaks fra en merd på lokaliteten 10798 Svartberget i Kvænangen kommune. Det må etterforskes når fisken har rømt og hva den har blitt medisinert med. Samt hvilke sykdommer og parasitter fisken har, pga fare for spredning og bioakkumulering, kommer det frem i anmeldelsen. 

Leder for Norges Miljøvernforbund Kurt Oddekalv har nok en gang anmeldt Marine Harvest.

Norges Miljøvernforbund politianmeldte samme selskap for utslipp av mangfoldige tusen oppdrettslaks fra lokaliteten Gulestø i Bremanger kommune så sent som 30. april i år. NMF politianmeldte også samme selskap for rømming av minst 166 tusen oppdrettslaks fra lokaliteten Høysteinen ved Varaldsøy i Kvinnherad så sent som 9. januar 2015.

I anmeldelsen kommer det frem at NMF tilsammen har anmeldt selskapet fire ganger, de siste tre årene. 

- Rømmingene til Marine Harvest er alene atskillig større en det årlige innsiget av villaks til norske vassdrag, uttaler NMF.

Les også: Norges Miljøvernforbund anmelder igjen

- Vi anmeldte også Marine Harvest den 16. Februar i år for forsøpling, etter å ha latt mye avfall ligge igjen ved en tidligere oppdrettslokalitet på Skarvatun i Kvinnherad kommune. Marine Harvest har med dette vist gjentatte ganger at de ikke ikke driver forsvarlig. På et anlegg med konsesjon for 2700 tonn biomasse kan de umulig vite eksakt hvor mange fisk som har vært i merden og dermed heller ikke hvor mange som har rømt, kommer det frem.

Marine Harvest har hverken hørt noe fra Norges Miljøvernforbundet eller politiet. 

- Vi benytter nå våre ressurser til å kartlegge hendelsesforløpet og finne ut hvor mange laks som faktisk har rømt, sier Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad, i Marine Harvest. 

Underapportering 

NMF mener Marine Harvest underrapporterer rømmingstall.

- Det opplyses at det er rømt 10 000 fisk, tallet må antas at er et minimum av det som hevdes å ha rømt. Det er et faktum at fiskeoppdrettere underrapporterer og unnlater å innrapportere rømminger av oppdrettsfisk for å unngå bøter og annen straffeforfølgelse, skriver de i anmeldelsen.

Les også: - Å utestenge en deltaker var uaktuelt

MFD tror anlegget antagelig har mer enn to millioner fisk og har følgelig ingen reell mulighet til å holde orden på hvor mange som er i anlegget og hvor mange som har rømt.  Anleggets merder kan i henhold til konsesjonen ha inntil 2700 tonn fisk. 

- Vi vet også at det er vanlig å ikke overholde begrensningene på biomasse i denne bransjen. Det er vanlig at fiskeoppdrettere når de først innrømmer at fisk har rømt grovt underrapporterer omfanget. Det er derfor overveiende sannsynlig at det er størree skader på anlegget og det kan ikke utelukkes at flere hundre tusen fisk har rømt etter i etter siste uvær, sier de.

Les også: 300 oppdretts-motstandere samles i dag

Forbundet mener i tilsvarende saker har det tidligere vært påvist overproduksjon i merdene, flytting av fisk for å dekke rømningens størrelse med mer. Det bes derfor om at også disse, til Fiskeridirektoratet innrapporterte tall, blir etterforsket med tanke på å få de reelle rømningstall på bordet.

- Vi minner om at det er flere merder på lokasjonen. Ved å ha overproduksjon i merdene øker selskapene sjansen for at fisken forsvinner. Rømming av oppdrettslaks er en av de mest alvorlige truslene vi har mot en sunn norsk villaksstamme, heter det i anmeldelsen. 

Et av de mange oppdrettsanleggene til Marine Harvest. Foto: Øyvind Sjøthun Røen