Arkivfoto: Norsk laks i Spania.

Norsk laks på agendaen i Frankrike

De Grønne i Frankrike vil ta seg god tid til å diskutere norsk oppdrettslaks under et mediedekket møte senere i august. – Det haster å få endret den norske modellen, sier fransk politiker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyvind Sjøthun Røen

Jean-Philippe Magnen tok del i en debatt rundt norsk oppdrettsnæring senest i april i år. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Med importforbudet fra Russland, står norske eksportører med et stort overskudd av laks som må sendes ut til andre markeder. Frankrike har i likhet med Russland vært en svært viktig importør av norsk laks, og har trolig potensiale til å importere langt mer enn hva dem gjør i øyeblikket. Norsk oppdrettslaks’ omdømme i Frankrike har imidlertid fått hard medfart det siste året etter at en oppdrettskritisk dokumentarfilm ble vist i beste sendetid.

Når de De Grønne i Frankrike arrangerer en paneldebatt under partiets årlige «Sommeruniversitet» i Bordeaux den 21.-24. august er derfor norsk laks et viktig punkt på agendaen.

Både MDG i Norge og De Grønne i Frankrike har fulgt omdømmedebatten rundt norsk oppdrettslaks med argusøyne de siste årene. Og derfor er det kanskje ikke så overraskende at det også blir tema under samlingen.

Den franske politikeren, Eva Joly skal gjeste hele hovedarrangementet, som ifølge Miljøpartiet De Grønne i Norge vil være godt dekket av riksmedier. Joly er også invitert til det kommende Hardangerfjordseminaret i Norge.

Miljøforkjemperen, Kurt Oddekalv står også på listen over paneldeltakere til møtet i Bordeaux.

 «Matskandale»

«Matskandalen norsk laks» har De Grønne kalt innlegget i arrangementsinvitasjonen, der det er lagt opp til at det blir både foredrag og paneldebatter.

- Selv om lakseoppdrett er den andre inntektskilden i Norge, er det først og fremst på grunn av en intensiv akvakultur. Med dyr konsentrert i svært begrenset areal, bruk av giftige kjemikalier, antibiotika og import av billige råvarer. Hvilke andre modeller er mulig?, skrives det i programmet.

Talsperson for De franske Grønne, Jean-Phillipe Magnen var på Norgesbesøk tidligere i år i forbindelse med en tilsvarende debatt i Bergen. Han mener det er på høy tid at oppdrettsnæringen omstiller seg.

Diane Berbain vil gjøre opp status for norsk oppdrettsnæring. Foto: Privat

- Det haster å endre denne modellen. Matindustrien, inkludert lakseoppdrett, bør omstille seg helt. Risiko for helsen og miljøet er påvist og bør derfor tas alvorlig. Hvis vi må gå til boikott for at den industrien tar seg sammen, så vil vi støtte det, sier Jean-Phillipe Magnen, som skal være ordstyrer for debatten.

Tar status for Norge

Fra norsk side stiller sentralstyremedlem for Miljøpartiet De Grønne, Diane Berbain. Hun vil holde et innlegg der hun diskuterer fremtiden av norsk lakseoppdrett fra et politikers ståsted. I tillegg vil hun oppdatere de oppmøtte om hva som har skjedd i Norge i det siste året.

- Lusesommeren i elve-Norge for anadrom fisk vil bli tatt opp. At reportasjen om norsk lakseoppdrett fra Envoye Spesial, som er noe av det beste som finnes innen gravende journalistikk er kalt "en dokumentar med feilaktige og udokumenterte påstander" i Norge er noe jeg vil ta opp.

- Jeg vil også informere videre om den gode nyheten at Marine Harvest har som prosjekt å begynne å rense foret sitt. Marine Harvest anerkjenner ved å ta det initiativet at det er et problem med fôret, og jeg vil påstå at de tok det etter alle avsløringer som hadde blitt gjort i Frankrike, sier hun.

I tillegg opplyser Berbain at problemstillinger knyttet til antibiotika i fôret og bruk av genmodifisert planteråvarer også står på hennes saksliste.