Oddekalv klager Lerøy inn for villedende markedsføring

– Dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri. Det Lerøy ikke sier noe om er innholdet av kreftfremkallende stoffer i oppdrettslaksen, sier Kurt Oddekalv til VG.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lederen av Norges Miljøvernforbund klager inn sjømatgiganten Lerøy til Forbrukerombudet, for villedende markedsføring. Ifølge Oddekalv inneholder norsk oppdrettslaks blant annet flubenzuroner som igjen danner det kreftfremkallende stoffet parakloranilin. NIFESs kontroll av oppdrettslaks mener han ikke er troverdig.

– Når Nifes påstår at det ikke ble funnet antibiotika i noen av prøvene av oppdrettslaks i 2014, er det kun et symbolsk antall fisk som sjekkes, sier Oddekalv til VG.

– Når det gjelder antall prøver som tas ut spesifikt til analyse av antibiotikarester, vil det alltid være basert på stikkprøver. Noe som er forankret i gjeldende EU-regelverk, og ikke noe spesielt for laks. Kontrollen gjennomføres hvert år og gir i sum en god oversikt over situasjonen, sier direktør Øyvind Lie i Nifes til VG.