– Å utestenge en deltaker var uaktuelt

Det sier noe om hvilket nivå disse kritikerne er på når de velger å kalle lederen for Norges Miljøvernforbund for "Køddekalv", sier Karen Frivik om dagens kritikk mot Kurt Oddekalv.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Linn Therese Skår Hosteland

Les også: - Oddekalv ødelegger

                Hvem er Roald Dahl Jr?

Frivik forteller at markeringen mot oppdrettsnæringen som fant sted forrige onsdag, var et initiativ hvor både kystfiskere, miljøvernorganisasjoner, villaksfiskere og organisasjoner, samt dyrevernere ble invitert til å både delta og holde appell. Tilsammen ni organisasjoner deltok under markeringen.

Kurt Oddekalv, under markeringen. Foto:Karen Frivik.

- Av miljøorganisasjonene var det bare Miljøvernforbundet som uten forbehold sluttet seg til initiativet. Andre takket nei, rett og slett fordi saken ikke sto prioritert. Flere sluttet seg til initiativet underveis og tilbudet om å holde appell gjaldt for alle. Det sier seg selv at når man er engasjert, reiser fra Bergen til Oslo og ønsker det, skal man få holde en appell, sier hun.

At sportsfiskerne valgte å trekke seg fra markeringen, syns Frivik er svært trist.

- Jeg er overrasket over motstanden mot Oddekalv. Hans appell viste at han har mange sammenfallende synspunkter med Roald Dahl Jr, sier hun.

- Det kan se ut som enkelte har en agenda mot andre, men poenget med markeringen var å legge disse til side. Å utestenge en deltaker eller en organisasjon var uaktuelt. Selve saken skulle være viktigere enn hva man skulle mene om enkeltpersoner, sier hun.

Hun syns alt som ble sagt under markeringen var relevant for dagens oppdrettsregime.

- Det var høyt nivå og gode innspill under markeringen. Jeg syns alle, også næring burde vært tilstede og hørt på det som ble presentert. Når det er sagt er det viktig å påpeke at "Aksjonen levende fjorder",  vil fortsette å arbeide for bedre miljøet og lidelsene som oppdrettslaksen utsettes for, påpeker hun.

Aksjonen Levende fjorder støttes av følgende organisasjoner:

Norges Kystfiskarlag, Noah for dyrs rettigheter, Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet Finnmark, Naturvernforbundet Narvik og Tromsø, Dyrevernalliansen, Oslo Sameforening, Ofoten Villfisk.