PGI Foto:Are Nylund
PGI Foto:Are Nylund

Gjennombrudd i kampen mot PGI

Fiskesykdomsgruppen ved Universitetet i Bergen mener nå de har kommet et stort skritt nærmere å forklare årsaken til PGI (proliferativ gjellebetennelse).

Publisert

Pål Mugaas Jensen PGI (proliferativ gjellebetennelse) er en sykdom som er blitt mer og mer vanlig i norske oppdrettsanlegg. De senere år har en også observert flere tilfeller med dødelighet opp til 80 prosent i sjøanlegg. - Vi har nå funnet ut at flere ulike patogener kan være involvert, nemlig bakterien Piscichlamydia salmonis, en ny amøbe (Neoparamoeba sp.) og et nytt virus (Salmonid gjelle-poxvirus, SGPV), sier Are Nylund. Han sier at man ved å bruke denne miksen av patogener klarer å reprodusere de kliniske funnene som er typisk for PGI - Dette er en god nyhet for oppdrettsnæringen, for dette betyr at vi er kommet et godt stykke videre for å kunne bekjempe sykdommen. Vi kan screene fisken, man kan utvikle vaksine og man kan forebygge, sier han. Han forklarer at pox-viruset er et ferskvannsvirus som fisken dermed har med seg fra den fasen. Amøben og klamydia-bakterien er marine. Han mener nå både Forskningsrådet og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond nå må komme på banen. - De må kjenne sin besøkelsestid og bevilge de midler som er nødvendige for en endelig klargjøring av årsaksforholdene rundt PGI, som jo er en alvorlig sykdom i oppdrett av laks, sier Nylund. Les mer om de nye funnene i neste nummer (NR 3) av Norsk Fiskeoppdrett som kommer nå i begynnelsen av mars.