Rognkjeksanlegget til Ecomarin Seafarm AS i Dønna kommune på Helgeland produserer i år en million rognkjeks, sier daglig leder Per Kristian Nordøy til Kyst.no. Foto: Per Kristian Nordøy
Rognkjeksanlegget til Ecomarin Seafarm AS i Dønna kommune på Helgeland produserer i år en million rognkjeks, sier daglig leder Per Kristian Nordøy til Kyst.no. Foto: Per Kristian Nordøy

– Første storskala RAS-anlegg til rognkjeks

- Såvidt meg bekjent så er vi de første som tar i bruk resirkuleringsteknologi til produksjon av rognkjeks i stor målestokk, sier Per Kristian Nordøy, daglig leder i Ecomarin Seafarm AS.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet ønsker til neste år å doble rognkjeks produksjonen sin til to millioner lusespisere i 2016.

- Vi startet opp produksjonen i 2014. I løpet av året forventer vi å produsere cirka en million rognkjeks og neste år det dobbelte, altså omlag to million rognkjeks, sier Per Kristian Nordøy.

Han opplyser at fisken skal settes ut i området Sørtroms til Sørtrøndelag.

For å oppnå optimal produksjon ser vi for oss gode folk, gode vaksiner og rogn rogn/yngel.

Les også: Vil levere rognkjeks til lokale oppdrettere i Midt-Norge

Største utfordringen

- Når det gjelder utfordringer er det sykdomskontroll vi ser på som det vanskeligste i produksjonen, sier Nordøy.

Han mener etterspørselen etter rognkjeks er god så langt, og legger til at det bygges opp en stor rognkjeks-kapasitet nå langs kysten. 

Les også: - Alle vil ha mer rognkjeks

- Hva tenker du om rognkjeksens fremtid i laksenæringen?

- Jeg tror den kan være en viktig bidragsyter for å holde lusesituasjonen under kontroll. Vi ser ved studier at fisken spiser kjønnsmoden lus så det er ingen tvil om, avslutter han.

  • Rognkjeksanlegget til Ecomarin Seafarm ligger i Dønna kommune på Helgeland.