Samherji slutter med lakseoppdrett

Styret i Sæsilfur, et selskap som er eid av Sìldarvinnslan og Samherji-datter Oddeyri, har besluttet å stoppe sin lakseproduksjon innen 2008.

Kristian Landmark Skaar
Til nå har selskapet vært den største lakseoppdretter på Island med en produksjon på 3.600 tonn i 2005. I følge nettstedet Interseafood er en sterk krone og høye strømpriser hovedgrunnen til selskapet slutter med produksjonen.
Styret har valgt å ikke sette ut smolt i sjøen i år. Dette vil presse produksjonen ned til under 500 tonn i 2007. I år regner selskapet med å produsere 4.000 tonn.
Jòn Kjartan Jònsson, ansvarlig for oppdrettsdivisjonen, sier til det islandske nettstedet Interseafood at han er skuffet over avgjørelsen.
- Dette har vært en skuffelse for oss. Selskapet har gjort det bra på mange områder, og vi har et sterkt team med mye erfaring. Markedsforholdene er også positive. Men jeg er mer overbevist enn noensinne om at den økende etterspørselen etter fisk verden rundt kan møtes av oppdrett.