Oppdrettstorsk frå Gulen Marin Farm
Oppdrettstorsk frå Gulen Marin Farm

Rundt 1,1 milliarder tapt i torskeoppdrett på tre år

Finansavisen har regnet seg fram til at de åtte største aktørene i norsk torskeoppdrett har tapt rundt 1,1 milliarder kroner på tre år. Blant de mindre torskeoppdretterne vokser lista av konkursrammede selskap.

Publisert

Frengen Havbruk, Storfjord Torsk og LofiTorsk har alle måttet melde oppbud i løpet av sommeren. I fjor gikk selskapet Branco konkurs, med store tap for investorer som Per Sævik, Arne Blystad og Idar Ulstein.

Antall selskap som driver med torskeoppdrett, eller har planer om det, er blitt redusert fra 151 i 2003 til 63 i fjor. Det er et resultat av at oppdrettere flest i fjor sommer hadde kostnader på 35-40 kroner med å produsere ett kilo torsk, mens markedet kanskje betalte 25 kroner. Knapt noen produsenter har tjent penger noe år.

Kriserammede Spon Fish ble reddet fra samme skjebne i desember, da selskapet ble overtatt av lakseoppdretteren Nordlaks.

De åtte største selskapene tapte i fjor 403 millioner kroner, mens de i 2008 tapte 473 millioner kroner. Disse selskapene er Codfarmers, Grieg Cod Farming, Villa Organic, Norsk Marin Fisk, Sponfish, Skei Marinfisk, Atlantic Cod Farms og Fjord Marin Cod.

Codfarmers tapte i fjor 154,1 millioner kroner, og også Atlantic Cod Farms og Fjord Marin Cod hadde solide tap med henholdsvis 65,5 og 54,8 millioner kroner. De største taperne i 2008 var Codfarmers med 148 millioner kroner, Grieg Cod Farming med 76,5 millioner kroner og Villa Organic med 65,4 millioner kroner.

- Et av hovedproblemene for næringen er å produsere god nok yngel  til en fornuftig pris. Vi har ikke knekt koden. Det er for liten robusthet når det gjelder overlevelse, sier Steinar Eliassen som drev konkursrammede LofiTorsk til Finansavisen.

Daglig leder Kenneth Brandal i Atlantic Cod Farms sier til Finansavisen at det siden februar har vært en prisoppgang for oppdrettstorsk fra 18 kroner kiloen til 26 kroner. Samtidig har produksjonskostnadene gått kraftig ned, slik at de ligger rundt 20 kroner for den fisken som slaktes nå. Brandal forklarer kostnadskuttet med bedre biologi, raskere vekst og bedre drift.

Kenneth Brandal mener at bransjen har vært preget av for mange lykkejegere uten forståelse for hva som skal til for å lykkes med oppdrett.

- Oppdrett krever mye kapital, og binder opp mer likviditet enn mange tror. De som ståtr igjen, har ryggrad til å følge markedet og avstå fra likviditetsslakting, sier Brandal til Finansavisen.