Bedre eksamen med kosttilskudd

Engelske skolebarn skal få gratis kosttilskudd med omega-3 fettsyrer. Forskerne venter spent på bedre eksamensresultater, skriver mozon.no

Fisk er mat for hjernen. Det er en sannhet som de siste årene har blitt ettertrykkelig bevist i Durham fylke i England. Skolemyndighetene i området har lenge testet effekten av kosttilskudd med omega-3 og omega-6 fettsyrer på utvalgte grupper av barn med forskjellige adferds- og lærevansker. Testene har gitt så gode resultater at de lokale skolemyndighetene nå tilbyr gratis kosttilskudd til alle 15- og 16-årige skoleelever i området. Bedre prestasjoner -Vi har banet vei innen fagfeltet fettsyrer og barns adferd og læring. Hvis vi med dette initiativet kan bedre konsentrasjonen til noen av våre barn, vil de dra en enda større fordel av mulighetene som de får på skolen, sier Claire Vasey som har ansvar for arbeidet med barn og unge i Durham. Sammen med kollegene i det lokale skoleverket regner hun med at omtrent 5.000 elever vil gjennomføre undersøkelsen som strekker seg helt til de siste eksamenene i juni 2007. Men allerede på prøvene før jul, regner de med å se bedre resultater hos elevene som deltar i forsøket. - All vår forskning, både den som er publisert og den som er upublisert, viser at dette kosttilskuddet virkelig kan bidra til å heve prestasjonen i klasserommet. Dette er grunnen til at vi støtter Durham City Council i dette initiativet, sier Adam Kelliher ved kosttilskudds-produsenten Equazen. Norsk fisk Kosttilskuddet som kalles "eye q" bygger på norske fiskeoljer med et høyt innhold av EPA-fettsyrer som blant annet er svært viktige for utviklingen av hjernen, skriver mozon.no.