EU får full råderett over ressursene

EUs toppmøte har i helga vedtatt ei grunnlov som slår fast at forvaltning av havets levende ressurser er underlagt EUs enekompetanse. Dette betyr at Norge ikke får beholde retten til å forvalte egne fiskeressurser som EU-medlem, skriver Fiskeribladet. 

Både i Norge og på Island har spørsmålet om hel eller delvis nasjonal råderett over fiskeressursene blitt kastet inn i EU-debatten. I begge land har EU-tilhengerne brukt mulighetene for å beholde deler av den nasjonale fiskeripolitikken som et argument for å selge EU-medlemskap.

Den nye grunnlova har fått en tekst som heretter gjør dette svært vanskelig. I artikkel 12 blir det slått fast hvilke områder av politikken der EU har enekompetanse: det vil si makt til å vedta lover. Her er forvaltning av havets levende ressurser innenfor rammen av den felles fiskeripolitikken gitt et særskilt vern mot nasjonal styring. Det samme får tollunionen, konkurransereglene for det indre markedet, pengepolitikken i euro-området og den felles handelspolitikken. Med andre ord tunge og helt sentrale politikkområder der medlemsstatene ikke kan vedta egne lover.