Hyse mot minstepris ikke ønskelig

Forslaget fra det skotske lakseanalyse-selskapet Callander McDowell om å bytte norske hysekvoter mot fjerning av minstepriseordningen i EU, er ikke formålstjenlig.

Publisert

Gustav-Erik Blaalid

Ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, Magnor Nerheim sier til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no at saken ikke er så enkel som Martin Jaffa i Callander McDowell sier. I et brev til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no forklarer Jaffa hvordan laksestriden mellom Norge og EU kan løses. Ved at skotsk fiskeindurtri får 6000 tonn av norsk hysekvote, vil de støtte et forslag om å fjerne handelshindringene mot norsk laks i EU. Men i Fiskeridepartementet møtes ikke ideen med entusiasme.

- Vi kan ikke gå til Brussel og gjøre en byttehandel om større kvoter på fisk mot fri markedsadgang. Det er flere grunner til det. For det første er det EU som fordeler kvoter internt i EU etter prinsippet om relativ stabilitet. EU har en felles fiskeripolitikk og Norge kan ikke drive byttehandel med ett av medlemslandene, sier Nerheim. I dette tilfellet er det skotsk fiskeindustri som gjerne vil ha en større del av den norske hysekvoten, og vil bytte denne mot at Norge får fri markedsadgang for laks.

- Vi ser ikke på dette om en formålstjenlig fremgangsmåte, konkluderer Magnor Nerheim.