Are Nylund 1,5
Are Nylund 1,5

– Kan ikke utelukke at det er et nytt virus

Fiskehelseprofessor, Are Nylund vil ikke utelukke at det er snakk om et nytt virus som har forårsaket økt dødelighet i settefiskanleggene for ørret. – Det er snakk om ganske store ødeleggelser i enkelte av organene, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyvind Sjøthun Røen

Forrige uke påviste Veterinærinstituttet en ny sykdomstilstand i settefiskanlegg for regnbueørret. Typiske sykdomssymptom var sirkulasjonssvikt, anemi og hjertebetennelse. Veterinærinstituttet gikk straks ut og ga beskjed om at de ville starte et arbeid med å kartlegge sykdommen.

Les også: Ny sykdomstilstand på regnbueørret

 
Are Nylund
Are Nylund

Are Nylund sier sykdommen har gitt store ødeleggelser hos fisken. Foto: Gustav-Erik Blaalid

Professor i Fiskesykdomsgruppen ved Institutt for biologi, Are Nylund er usikker på om det er snakk om et helt nytt virus.

- Vi så på dette i fjor, men stoppet da vi fant ut at det verken var parasitter eller bakterier til stede. Man kan selvfølgelig ikke utelukke at det er et nytt virus, sier han til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

- Det var ganske store ødeleggelser i hjertet, nekrose i leveren og gjelleforandringer sist vi så tendenser til slik dødelighet, men noe spesifikt patogen fant vi ikke. Vi har preparert for elektronmikroskop nå, så da vil man kunne se om det er et virus til stede

I et intervju med Kyst.no fredag forrige uke sa Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet at de hadde sett noen spor som tydet mot at det var snakk om et virus.

Les også: Undersøker mulig smittespredning til laks

- Siden det hevdes nå at det er et virus, tenkte vi at vi skulle ta en ny titt på dette. Jeg håper vi skal få gjort dette i løpet av denne uken.

Blir det et kappløp om å være første ute med å avdekke sykdommen nå?

- Det er vel bestandig et kappløp, flirer Nylund.

- Men når de går ut og sier at de kanskje har funnet et nytt virus, så er jeg ganske sikker på at de holder på å skrive publikasjonen og har funnet det allerede. De har sikkert fulgt opp når vi stoppet i fjor, sier han.

Nylund sier man har sett store ødeleggelser på regnbueørreten som har blitt rammet. Foto: Hanne Nilsen
Nylund sier man har sett store ødeleggelser på regnbueørreten som har blitt rammet. Foto: Hanne Nilsen

- Store ødeleggelser

Ifølge rapporter fra Mattilsynet stammer de første påvisningene fra Hordaland og Sogn og Fjordane, men at det også er smittekontakt til nabofylker.

- Vi har bare prøver fra ett av disse anleggene. Det går rykter om at det er i flere smoltanlegg på Vestlandet, men hvor mange det er snakk om tør jeg ikke å si. Ut ifra det vi har kunnet se fra histopatologien, er det snakk om ganske store ødeleggelser i enkelte av organene.

- Så vidt jeg har forstått det på eierne av denne fisken, var det ganske høy dødelighet rett etter sjøsetting, så gikk det over i løpet av et par dager. Nå vet vi ikke sikkert om det er samme sykdom det er snakk om heller, men jeg går ut ifra det, sier Nylund.

Ikke bare settefisk

Nylund er overbevist om at sykdomstilstanden er gjeldende både for produksjon av settefisk og matfisk.

- Hvis dette er et virus, så er det all grunn til å tro at dette gjelder både for ferskvann og saltvann, sier han.

Kan viruset stamme fra rognproduksjonen?

- En del virus kan helt gå vertikalt og komme med embryo-egg. Mens enkelte virus har et klart marint opphav. Vi må gå ut fra at det ikke er et virus som kommer fra Nord-Amerika. Da ville vi antageligvis ha hørt om det for lenge siden.

- Vi må anta det dreier seg om et nytt virus, og da må vi også anta at det nok er til stede i den norske faunaen, sier han.

Mange muligheter

Uten klare resultater fra prøvene mener Nylund sykdommen kan stamme fra ett av mange virus.

- Vi vet at det har blitt funnet rhabdovirus i Skandinavia hos ørret og laks, uten at det har gitt noe særlig sykdom. Så det kan være at det er det som har dukket opp. Den fisken vi så på var anemisk og hadde ødeleggelser i hjertemuskulatur. Det er ganske mange muligheter av virus her, sier han.

Spredning fra laks?

Brit Hjeltnes sa forrige uke til Norsk Fiskeoppdrett at Veterinærinstituttet jobbet med å få gjort smitteforsøk for å se om viruset kunne spre seg til laks. Nylund sier det ikke er utenkelig at sykdommen kan spre seg denne veien.

- Det er en del virus som går både på regnbueørret og laks. Hadde det vært et av de kjente virusene, så går jeg ut ifra at de bare hadde sagt ifra om det. Så vi må anta at det er nytt virus.

- Men det stemmer dårlig med pox og herpes-viruset, basert på det vi har sett. Vi har ikke noe særlig med import av rogn til Norge, så vi må regne med at det er noe som har vært i norsk natur og som kanskje har vært hos laksen tidligere.