Kommentar: Gjør klart for lottogevinsten

66 millioner kroner var Salmar villig til å betale for å sikre seg en konsesjon. Nå skal den neste 30 tildedels til en fast sum på 10 millioner kroner. Skal tro hvor mange av dem som kommer til å skifte eier i løpet av få år med betydelig fortjeneste.

Publisert

 Pål Mugaas Jensen

15 konsesjoner er tildelt etter budrunde og fasiten etter den tildelingen var at noen få store ble enda større.

13 av de 15 grønne konsesjonene som ble utdelt, gikk til to av de største selskapene – hhv Salmar og Mainstream.

Les også: To selskap tok 13 av 15 grønne konsesjoner

En konsesjon gikk til NRS Feøy, Som har 4 konsesjoner fra før, men er eid av et konsern (NRS) som har eiermessig kontroll over ca 25 konsesjoner.

Bjørøya Fiskeoppdrett, som fikk den siste av de 15, er det lille unntaket, med sine seks konsesjoner fra før.

De som fikk konsesjon betalte i gjennomsnitt 60,3 millioner kroner for dem.

Selv med dagens laksepriser er det uhorvelig mye penger. Bare Salmar alene må ut med til sammen en halv milliard kroner for sine åtte.

Dermed er det ikke så rart at det er de største som følte seg i stand til å trøkke så pass hardt til i budene.

At derimot den aller største aktøren: Marine Harvest, som har uttalte vekstplaner, ikke fikk tilslag på en eneste av sine 15 bud, er kanskje mer oppsiktsvekkende. De hadde lagt seg på en gjennomsnittspris på 41,7 millioner, hele 20 millioner under snittprisen for de som vant frem.

Pussig er det også at Lerøy-systemet, den nest største oppdrettren, kun la inn fire bud, på et snitt av 43,2 millioner. Heller ikke de fikk noen.

De 15 konsesjonene som ble tildelt nå, var kanskje de enkleste å tildele. Man hadde prekvalifisert søkerne ved at faggruppen hadde sagt at ”disse fremviser løsninger som er grønne nok, la oss se hvem av dem som tør putte det høyeste tallet i en lukket konvolutt”.

Nå kommer den virkelig vanskelige jobben. Nå skal grønnheten rangeres.

For de resterende 30 konsesjonene skal deles i ut til en fastpris på ti millioner kroner. En sum som med denne budrunden er blitt latterlig lav.

Da den rødgrønne regjeringen offentliggjorde tildelingsrunden, skrev man ennå 2012 og man hadde bak seg et så som så lakseprisår. Så kom 2013 med sin superprofitt, som også vedvarer nå. Dermed kan man jo si at regjeringen bommet grovt med prislappen på ti millioner kroner.

Med en prisvillighet i auksjonsrunden på i snitt 60,3 millioner kroner per konsesjon, går sånn sett staten glipp av 1,5 milliarder kroner ved å "gi" dem bort til ti.

Dermed kan man trygt slå fast at de som får konsesjonene i fastprisrunden, vil vinne lottogevinst og vel så det, - per konsesjon.

I etterkant av forrige tildelingsrunde ble det dokumentert at en betydelig andel (30%) av konsesjonene  som den gangen ble tildelt småoppdrettere, var solgt til større aktører med betydelig fortjeneste.

Les også: Konsesjoner tildelt små, ble solgt til store

Man skal ikke besitte den største krystallkulen i spåmannslauget for å se at det kommer garantert til å skje igjen med mange av de konsesjonene som blir tildelt små aktører. Fem av dem er allerede forbeholdt denne gruppen. Av de resterende 25 vil det sikkert også være en del.

Og ingen kan klandre dem for det.

Dermed vil enden på denne visen også bli at de største vil bli større og noen små vil bi rikere.

Hva som vil skje med grønnheten er også et åpent spørsmål. Enn så lenge vet vi ikke hva som er lovet. Langt mindre hva man kan holde av lovnader.